Ter­ras­uit­brei­din­gen verlengd tot half november

Ook de terrasbelasting blijft opgeschort tot 15 november 2020. In totaal mochten al 196 horecazaken tijdelijk extra terrassen zetten.

De terrasuitbreidingen die eerder een goedkeuring kregen, mogen langer blijven staan: tot 15 november 2020. Ook de terrasbelasting blijft opgeschort tot half november. In totaal mochten de voorbije maanden 196 horecazaken tijdelijk extra terrassen zetten, goed voor een extra 4.500 vierkante meter terras.

Meer ruimte om samen te zijn

Bij de heropstart van de horeca, begin juni, besliste het stadsbestuur om een tijdelijke uitbreiding van vergunde terrassen toe te staan. Zo kwam er meer ruimte om social distancing te garanderen. Er werd toen afgesproken dat de tijdelijke, grotere terrassen tot eind september mochten blijven staan. Het stadsbestuur heeft nu beslist dat de uitgebreide terrassen tot 15 november 2020 kunnen blijven.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Mensen hebben meer ruimte nodig om samen te zijn en zich tegelijkertijd aan de maatregelen te houden. Met de verlenging van de ter­ras­uit­brei­ding bieden we mensen die ruimte op publiek domein.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Signaal in moeilijke tijden

In totaal kregen de voorbije maanden 196 horecazaken een tijdelijke terrasuitbreiding, goed voor 4.500 vierkante meter extra terrasoppervlakte. De totale vergunde terrasoppervlakte, op regulier vergunde basis, samen met zomerterrassen, tijdelijke terrasuitbreidingen en tijdelijke nieuwe terrassen, bedroeg op 20 augustus 27.212 vierkante meter. Naast de verlenging heeft het stadsbestuur bovendien beslist dat de terrasbelasting wordt opgeschort voor diezelfde periode, tot 15 november 2020.

Het blijven moeilijke tijden voor onze Gentse horecazaken. Met het verlengen van de ter­ras­uit­brei­din­gen willen we hen langer de kans geven om meer klanten te bedienen in een veilige setting. Ook verlenging van de opschorting van de ter­ras­be­las­ting is een signaal dat we hen als stadsbestuur willen steunen.

Sofie Bracke , schepen van Economie en Handel 

Een groter terras geeft geen recht op bijkomende terrasverwarmers. Horecazaken die al over vergunde terrasverwarmers beschikken, kunnen ze enkel gebruiken binnen de basisopstelling van het terras (niet in de zomeropstelling, noch op de tijdelijke uitbreiding), voor zover de terrasvergunning het toelaat.