Nieuwe steun­maat­re­ge­len voor sportclubs en jon­ge­ren­wel­zijn

De Stad Gent stelt enkele nieuwe maatregelen voor om sportclubs te steunen en het mentale welzijn van jongeren te bevorderen.

De Stad Gent stelt enkele nieuwe maatregelen voor om sportclubs te steunen en het mentale welzijn van jongeren te bevorderen. De budgetten komen uit de 3,5 miljoen euro die de Stad Gent kreeg uit het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector.
 

In de loop van 2020 kreeg de Stad Gent 3,5 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector. In september 2020 werd tijdens een eerste ronde al bepaald naar welke projecten middelen zouden gaan. Nu gaan nieuwe middelen uit het fonds naar sportverenigingen en de jongerenwelzijnssector. Een tweede lockdown zorgde er bovendien voor dat sommige middelen uit 2020 nog niet uitgegeven konden worden. Met deze middelen wil de Stad Gent dit jaar de jeugd-, cultuur- en evenementensector verder ondersteunen.

Sportclubs

Een extra 150.000 euro gaat naar de Gentse sportverenigingen met een jeugd- en/of G-werking zodat zij, wanneer het mag, weer voluit kunnen werken. De Stad Gent wil zo tegemoetkomen aan de hoge nood van jongeren om tijdens deze coronacrisis hun zinnen te verzetten. De clubs krijgen de financiële steun om doorlopende vaste kosten, extra kosten en het verlies aan klassieke inkomsten te compenseren. Eerder kregen de 332 erkende sportclubs of erkende verenigingen met een sportaanbod al een forfaitair compensatiebedrag van 1.000 euro.

Zorgen voor mentaal welzijn van jongeren

Sinds deze maand mogen jeugdwerkactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar opnieuw georganiseerd worden. Maar toch zijn er steeds meer signalen dat jongeren het mentaal zwaar hebben. Daarom besliste de Stad Gent om zowel Tejo als OverKop eenmalig 30.000 euro toe te kennen.

Tejo biedt gratis therapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De extra steun moet Tejo in staat stellen om meer omkadering te voorzien voor hun vrijwilligers en meer in te zetten op doorstroming van jongeren naar andere organisaties, zodat er bij Tejo voldoende plek blijft voor jongeren die nood hebben aan een gesprek of kort traject.

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar niet alleen leuke activiteiten doen, maar ook een beroep doen op professionele therapeutische hulp. De extra middelen zijn bedoeld voor het ‘Bruggenbouwersproject’, zodat OverKop het aanspreekpunt kan zijn voor jeugd(welzijns)werkorganisaties en een brugfunctie kan vervullen tussen jeugd(welzijns)werk en jeugdhulp.

Cultuurorganisaties

Spelers uit de culturele sector kregen vorige week een nieuwe oproep voor twee bestaande relancereglementen. Kleinere culturele spelers kunnen beroep doen op een eenmalige forfaitaire tegemoetkoming van 1.000 euro. Het gaat hier om onder andere amateurtheatergezelschappen, balletscholen en kleine kunst- en cultuurorganisaties zonder structurele ondersteuning van de verschillende overheden. Deze organisaties kunnen daarnaast ook een eenmalige huurcompensatie aanvragen van maximaal 1.500 euro als ze een huurcontract hebben op de private huurmarkt.

Kunstenaars en artiesten

De Stad Gent blikt ook vooruit naar het moment waarop de horeca en de cultuursector heropstarten. De Stad biedt handels- en horecazaken de mogelijkheid om artiesten te boeken. Zij kunnen hiervoor beroep doen op een artiestencheque van maximaal 1.000 euro per optreden. Het relanceproject ‘Artiest zkt school’ brengt cultuur naar het onderwijs als alternatief voor schooluitstappen. Dat wordt ook in 2021 verdergezet.

Coronaproof evenementen

Om Gent snel opnieuw te laten bruisen, zal de Stad tot eind 2021 instaan voor een groot deel van de productiekosten voor de logistieke organisatie van coronaproof evenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor het afschermen van het terrein, voor het bouwen van een gescheiden inkom en uitgang, voor extra veiligheidspersoneel of een licht- en geluidsinstallatie.