Dode dieren en vogels melden en laten ophalen

Lees wat je moet doen als je een dood dier of dode vogel vindt op het openbaar domein of als je huisdier of kleinvee is gestorven.

Een dood dier op het openbaar domein melden

Dode huisdieren of dode dieren op het openbaar domein veroorzaken soms besmetting en vervuiling. Ze worden dus het best zo snel mogelijk weggehaald. Meld een dood dier:

Bij de oproep geef je het adres van de vindplaats door en bij voorkeur ook je naam, telefoonnummer of e-mailadres en woonplaats. Probeer de locatie van het dode dier zo precies mogelijk weer te geven (bv. ter hoogte van welk huisnummer).

Wat als je een dode vogel aantreft?

Dode vogels zijn mogelijks besmet met vogelgriep.

 • Als je dode vogels aantreft, bel dan steeds de (gratis) influenzalijn op 0800 99777.  Daar zal men jou wegwijs maken in wat er met het kadaver moet gebeuren. De kadavers worden dan indien aangewezen verder onderzocht op ziekteverwekkers. Zo kunnen onderzoekers een goed beeld krijgen hoe het virus circuleert bij wilde vogels en de evolutie van de uitbraak opvolgen.
 • Wordt het dode dier niet opgehaald voor onderzoek, dan is het aan de grondbeheerder om het vogelkadaver te verwijderen. Het is belangrijk om vogelkadavers te verwijderen, omdat ook wilde zoogdieren zoals vossen kunnen besmet geraken door het eten van zieke en dode vogels. 
 • Hou je huisdieren zoveel mogelijk op afstand.

Hoe verwijder je vogelkadavers?
Een bedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over 1 of enkele kadavers, dan kan je ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde.
Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren. 

Hieronder vind je een overzicht van de te volgen maatregelen als je in aanraking komt met zieke of dode vogels:

 • Bij veel kadavers raden we aan om van kledij te veranderen vooraleer je een andere activiteit start (het dragen van een werkschort of wegwerpoverall is ideaal).
 • Draag bij elk contact met zieke en dode vogels wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2).
 • Plaats het kadaver in een hermetisch afsluitbare, waterdichte zak en let hierbij op dat de buitenkant van de zak niet wordt besmet. Verpak ook zo weinig mogelijk lucht in de zak.
 • Verzegel de zak en plaats die in een tweede zak, waarbij je opnieuw zo weinig mogelijk lucht in de zak verpakt.
 • Doe je handschoenen uit door ze binnenstebuiten te draaien en ze ook in de tweede plastic zak te doen die je daarna hermetisch afsluit (bijvoorbeeld met een sluitstrip). Behandel de buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel als deze bevuild is. Open de zak niet meer en bezorg die zo snel mogelijk aan de firma die het kadaver ophaalt.
 • Was steeds je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver behandeld hebt en zéker vooraleer je voedsel vastpakt. Reinig ook eventuele vlekken en besmeurde plekken met zeep en water.
 • Vervoer kadavers in een aanhangwagen of topbox. Om besmetting van het voertuig te voorkomen, raden we aan om de zak op plasticfolie of in een geschikte doos te plaatsen. Is de aanhangwagen of topbox vuil? Dan moet deze gereinigd en ontsmet worden.

Meer informatie over vogelgriep vind je terug op:

Wat met dode gezelschapsdieren?

Thuis begraven

Je kan je huisdier in je tuin begraven op voorwaarde dat:

 • Het dier maximum 10 kg weegt.
 • Je het minstens 50 cm diep begraaft.
 • Het dier niet gestorven is aan ziekte die gevaarlijk is voor mens en dier.
 • Je het dier niet begraaft in zware klei- of leemgronden, om het verteringsproces zijn werk te kunnen laten doen.

Laten ophalen

Je kan je huisdier laten ophalen door Rendac

In bewaring geven bij IVAGO

IVAGO beschikt over een koelcel waar de dode dieren in kunnen bewaard worden tot een erkend verwerkingsbedrijf de dieren komt ophalen. Je koopt daarvoor een speciale (lekvrije) zak bij IVAGO voor 20 euro.

Via dierenarts of -asiel

Als je gezelschapsdier bij de dierenarts overlijdt, kan de dierenarts het dier meegeven met een erkend bedrijf. Als een huisdier thuis overlijdt, mag je dit enkel naar de dierenarts brengen als die daarvoor een milieuvergunning heeft om dode dieren te bewaren. Hetzelfde geldt voor dierenasielen, die dan een vergunning moeten hebben voor het opslaan van dierlijk afval.

Crematie of begraving

Je kan je huisdier laten cremeren in het Dierencrematorium Oost-Vlaanderen.
Een openbare begraafplaats voor dieren is er niet in Gent.

Waar kan je terecht als particulier met dode landbouwdieren?

Kleinvee laten ophalen

Dode landbouwdieren zijn gewervelde of gekweekte dieren in een particuliere omgeving, die gehouden worden als gezelschapsdier of voor de productie van voedsel, wol, huid of bont. Het gaat over pluimvee (eenden, ganzen, kippen,…), konijnen, varkens, schapen, geiten of andere hertachtigen.

Je kan deze dieren thuis gratis laten ophalen door Rendac.
De enige voorwaarde is dat de dieren in een vat of container aangeboden worden op een vlot bereikbare plaats. Rendac komt immers met een vrachtwagen met grijparm ter plaatse.

Uitzondering voor paardachtigen

Sinds 1 januari 2021 geldt er een aparte regeling voor het ophalen van dode paardachtigen (paarden, ezels, zebra's). Hiervoor moet je als eigenaar betalen.

 • Staat het dier geregistreerd als voorbehouden voor de voedselketen? Dan wordt het beschouwd als een landbouwdier en kan je een deel van de kost terugvorderen.
 • Staat het dier geregistreerd als uitgesloten voor de voedselketen? Dan wordt het beschouwd als een gezelschapsdier en is de kost voor ophaling en verwerking volledig ten laste van de eigenaar.

Lees meer info op de website van OVAM