Geboorteaangifte

Je moet de geboorte van je kind aangeven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

In Gent kunt u hiervoor terecht in de materniteiten van AZ Sint-Lucas,  AZ Jan Palfijn, UZ Gent, AZ Maria Middelares of na afspraak bij Loket Geboorten in AC Zuid. 

Hoeveel kost het?

De geboorteaangifte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Voor de geboorteaangifte brengt u volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
 • het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
 • indien u gehuwd bent :
  • uw trouwboekje;
  • de identiteitskaart van uw echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
  • Indien uw huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren; 
 • in geval van erkenning in het buitenland: de erkenningsakte, voorzien van legalisatie of apostille, en de vertaling.

Welke stappen zijn er?

Wie?

 • De moeder of vader/meemoeder of beiden samen.
 • De vader/meemoeder kan de aangifte alleen doen indien hij/zij
  - met de moeder gehuwd is
  - het kind erkende vóór de geboorte.
 • De moeder kan de aangifte alleen doen indien
  - zij met de vader/meemoeder gehuwd is
  - de vader/meemoeder het kind erkende vóór de geboorte
  - het kind niet moet worden erkend.

Wanneer?

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. De dag van geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn dat wel.

 • Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.
 • Is de 15de dag een donderdag (= sluitingsdag Dienst Burgerzaken), dan hebt u tijd tot de vóórafgaande werkdag om de aangifte te doen.

Waar?

De aangifte van geboorte doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
U kunt hiervoor in Gent terecht bij Dienst Burgerzaken - Loket Geboorte (*) of in volgende materniteiten:

 • AZ Sint-Lucas: op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00u tot 12.30u
 • AZ Jan Palfijn:  op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • UZ Gent: op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • AZ Maria Middelares: op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12.30u.

Kiest u voor een aangifte in de materniteit? Uw kind moet dan wel geboren zijn in de materniteit waar u de aangifte wilt doen.

(*) Een geboorteaangifte kan u enkel na afspraak doen.

Hoe maakt u een afspraak?
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken of bel Gentinfo (09 210 10 10).

Bij aangifte krijgt u de formulieren voor:

 • een attest voor de inschrijving van het kind bij het ziekenfonds;
 • een attest voor de inentingen tegen poliomyelitis;
 • een algemeen geboorteattest.

Stad Gent geeft geen geboortepremie.

 

 

Zijn er uitzonderingen?

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf de geboorteakte op op basis van de kennisgeving.

Gelijkaardige producten

Erkenning van een kind