Geboorteaangifte

Je moet de geboorte van je kind aangeven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

In Gent kun je hiervoor terecht in de materniteiten van AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn, UZ Gent, AZ Maria Middelares of bij Loket Geboorten in AC Zuid. 

 

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Voor de geboorteaangifte breng je volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
 • het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
 • indien je gehuwd bent :
  • je trouwboekje;
  • de identiteitskaart van je echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
  • Indien je huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
  • in geval van erkenning in het buitenland: de erkenningsakte, voorzien van legalisatie of apostille, en de vertaling.

Uitzonderingen

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf de geboorteakte op op basis van de kennisgeving.

Procedure

Wie?

 • De moeder of vader/meemoeder of beiden samen.
 • De vader/meemoeder kan de aangifte alleen doen indien hij/zij
  - met de moeder gehuwd is
  - het kind erkende vóór de geboorte.
 • De moeder kan de aangifte alleen doen indien
  - zij met de vader/meemoeder gehuwd is
  - de vader/meemoeder het kind erkende vóór de geboorte
  - het kind niet moet worden erkend.

Wanneer?

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. De dag van geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn dat wel.

 • Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.
 • Is de 15de dag een donderdag (= sluitingsdag Dienst Burgerzaken), dan heb je tijd tot de vóórafgaande werkdag om de aangifte te doen.

Waar?

De aangifte van geboorte doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
Je kunt hiervoor in Gent terecht bij Dienst Burgerzaken - Loket Geboorte of in volgende materniteiten:

 • AZ Sint-Lucas: op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00u tot 12.30u
 • AZ Jan Palfijn: op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • UZ Gent: op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • AZ Maria Middelares: op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12.30u.

Kies je voor een aangifte in de materniteit? Je kind moet dan wel geboren zijn in de materniteit waar je de aangifte wilt doen.

Een geboorteaangifte kun je enkel na afspraak doen. 

Bij aangifte krijg je attesten voor:

 • de inschrijving van je kind bij het ziekenfonds;
 • de inentingen tegen poliomyelitis

Stad Gent geeft geen geboortepremie.

Vul het downloadbare formulier in

Verklaring van naamkeuze eerste kind PDF (37.31 KB)

Maak een afspraak