Poliovaccinatie registreren

Poliovaccinatie is de enige wettelijk verplichte vaccinatie in België. Is je baby helemaal ingeënt? Maak een afspraak voor de registratie.

Waar gaat het over?

Als ouder moet je een bewijs van volledige vaccinatie aan de Stad Gent bezorgen ten laatste op het moment dat je baby 18 maanden wordt. Elk kind krijgt hiervoor 4 vaccinaties, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. 

Wat zijn de voorwaarden?

De arts vult het polioattest pas in als het kind de derde dosis bij gebruik van monovaccin of de vierde dosis bij gebruik van gemengd vaccin toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden).
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Toediening van het vaccin kan:

  • gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin;
  • gratis door een arts van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • door de huisdokter of kinderarts.

Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vind je op de website van Kind en Gezin

Hoeveel kost het?

Niets, de inenting en registratie zijn gratis.

Wat heb ik nodig?

Het polioattest dat je bij de geboorteaangifte van je kind krijgt, ingevuld en ondertekend door de arts die de vaccins heeft toegediend.

Welke stappen zijn er?

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest bij de Dienst Burgerzaken - Identiteit vóór de baby 18 maanden wordt. Je kunt het ingevulde en ondertekende attest:

Op basis van het attest kan gecontroleerd worden of de inentingen toegediend werden.

Een nieuw attest aanvragen?

Ben je het polioattest verloren, dan kan je een nieuw document printen en laten invullen. Ook op het consultatiebureau van Kind en Gezin kan je een nieuw exemplaar krijgen.

Veelgestelde vragen

Is het niet inenten van kinderen strafbaar?
Als je geen gevolg geeft aan deze verplichting, stel je je  bloot aan politionele straffen (art.5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

Is er ook een inenting tegen pokken?
De vaccinatie tegen pokken is (voorlopig) afgeschaft.

Zijn er nog verplichte inentingen?
In België is de inenting tegen polio de enige wettelijk verplichte vaccinatie.

Behalve polio worden een aantal andere vaccins sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccins beschermen kinderen tegen levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en kinkhoest die ook hier nog voorkomen.

Waar worden de ingevulde en ondertekende polioattesten bewaard?
De attesten worden bijgehouden door de gemeentebesturen.

Gelijkaardige producten

Geboorteaangifte doen