Aangifte van een geboorte

Is je kind geboren in Gent? Geef de geboorte aan of vraag de geboorteakte op van jezelf of van iemand anders.

Waarover gaat het?

Elk kind geboren in Gent moet verplicht geregistreerd worden bij de Dienst Burgerzaken. De aangifte is gratis en gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Is dat nog niet gebeurd, dan kan dat ook nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Wanneer doe je de aangifte?

Doe de aangifte ten laatste 15 werkdagen na de bevalling.

De dag van de geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen wel. Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Ben je te laat? Dan wordt de geboorteaangifte automatisch opgenomen door de dienst Burgerlijke Stand op basis van de gegevens die door het ziekenhuis of de vroedvrouw voorzien werden. Je kunt hier wel nog een boete voor krijgen.

Wat breng je mee?

  • De identiteitskaart van iedereen die de aangifte mee komt doen. 
  • Het geboorteattest van de arts of vroedvrouw 
  • Ben je gehuwd, dan breng je ook je huwelijksboekje mee
  • Paspoort afgeleverd in het buitenland van de niet-Belgische echtgenoot of echtgenote

Heb je je huwelijk in het buitenland nog niet laten registreren? Ga vóór de geboorte van je kind naar het Loket Huwen en Samenwonen om dat in orde te brengen. 

Heb je je kind vóór de geboorte laten erkennen in het buitenland? Breng dan de erkenningsakte mee. Zorg indien nodig voor een apostille of legalisatie en een vertaling.

Hoe doe je de geboorteaangifte? 

Maak een afspraak bij het Loket Geboorte in AC Zuid of in de materniteit waar je kind geboren is. Let op: omwille van de coronamaatregelen is een geboorteaangifte in een materniteit tijdelijk niet mogelijk.

Geboorteakte (opnieuw) aanvragen

Na de geboorteaangifte krijg je een attest mee voor de inschrijving van je kind bij het ziekenfonds en een attest voor inenting tegen poliomyelitis. De Stad Gent maakt ook een officieel document op: de geboorteakte.

Heb je de geboorteakte van je kind, van jezelf of van iemand anders (opnieuw) nodig? Vraag online een gratis kopie (afschrift) of een internationaal meertalig uittreksel op, hou je identiteitskaart of verblijfskaart bij de hand. Wegens corona kun je tijdelijk de akte niet opvragen aan het loket.

Je kunt de geboorteakte aanvragen:

  • van jezelf
  • van je echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd), bloedverwanten of erfgenamen

Gelijkaardige producten