Het Stadsarchief van Gent is één van de belangrijkste stedelijke archieven van Europa. Het stedelijk archief, de eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Gentse geschiedenis. Dit unieke bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven. Het Stadsarchief van Gent beheert 22 kilometer archief. Het modern archief kent een jaarlijkse aangroei van ca. 500 m per jaar.

Een archief bewaart de overdrachten van de stedelijke administratie, maar zoals steeds is het de uitzondering die de regel bevestigt: particuliere archieven zoals familie- en bedrijfsarchieven, de archieven van de oude middeleeuwse ambachten, archieven van caritatieve en religieuze instellingen worden, voor zover ze een aanvulling kunnen betekenen op de geschiedenis van Gent, eveneens opgenomen.

Dit geldt evenzeer voor allerhande verzamelingen: een historisch-topografische verzameling van kaarten, prenten en tekeningen, foto’s, prentbriefkaarten, geporseleinde kaarten, rouwbrieven, bidprentjes, affiches, kranten én een uitgebreide bibliotheek die vooral toegespitst is op de geschiedenis van Gent en van de Lage Landen.

Lees meer over: De Zwarte Doos