Erkende Topstukken

Archief Gent bewaart zes archiefstukken of -collecties die door de Vlaamse overheid erkend zijn als topstuk.

Gevelopstand van hotel Falligan aan de Kouter. Tekening door architect Bernard de Wilde, 1755, bij de bouwaanvraag voorgelegd aan de Gentse schepenen van de keure (OA_535_161_25_B).

Op de topstukkenlijst van de Vlaamse overheid staan werken of verzamelingen met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. De stopstukken worden beschouwd als zeldzaam en onmisbaar. Archieven, collecties of objecten die aan die criteria voldoen, worden erkend als topstuk binnen het Vlaamse Topstukkendecreet. Topstukken genieten een bijzondere bescherming en hebben recht op conservatie- en restauratiesubsidies. 

Archief Gent bewaart en beheert 5 archiefcollecties en één archiefstuk die erkend zijn als topstuk. 

programma