Dienst Stads­ar­che­o­lo­gie en Monumentenzorg - Team Stads­ar­che­o­lo­gie

Vanaf 1 juli 2023 is Stad Gent erkend als onroerenderfgoedgemeente en nemen we taken over van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Sint-PIetersplein

Ben je erkend archeoloog en moet je een archeologienota opmaken voor een bouwproject binnen Stad Gent, neem dan contact op met de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

 

Sinds 1973 speelt de Stad Gent een pioniersrol op het vlak van stadsarcheologie.

Wat begon met de opgravingen in de oostelijke buitentuin van de Sint-Pietersabdij, is uitgegroeid tot een kwaliteitsvol beheer van het volledige Gentse boven- en ondergrondse, roerende en onroerende archeologische patrimonium. Zo bouwen we elke dag verder aan de Gentse geschiedenis en onze kennis over de stad.

 

Duik in de Gentse stadsgeschiedenis

Wil je meer weten over Gent en haar Stadsgeschiedenis?

Meer over erfgoed in Vlaanderen vind je op het geoportaal

 

Archeologische vondsten overdragen
Ben je een particulier of archeologisch bedrijf en wil je je archeologische vondsten overdragen aan het erkende onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos? Neem contact op met dienst.archeologie.monumenten@stad.gent

Zie ook het Reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble.

programma

Recent archeologisch onderzoek