Sinds 1 januari 2017 zijn het Stadsarchief Gent en het Archief OCMW Gent omgevormd tot 1 dienst: Archief Gent. Deze gemeenschappelijke dienst is voorlopig nog op 2 locaties gevestigd: Neermeerskaai 1B (voormalig OCMW Archief) en Dulle-Grietlaan 12 (voormalig Stadsarchief). In 2018 zal de volledige dienst ondergebracht worden in de Dulle-Grietlaan, in het gebouw De Zwarte Doos. Intussen is er al een nauwe samenwerking tussen de 2 voormalige diensten en in de loop van 2018 zullen ook beide websites samengevoegd worden tot 1 geheel.

 

http://www.ocmwgent.be/Archief.html

https://www.facebook.com/ocmwgent.archief/

Contact
stadsarchief@stad.gent
info.archief@ocmw.gent
 

Lees meer over: De Zwarte Doos