Nieuw commercieel model.

Het commercieel model ‘tiny house’ is recent in opmars. Dergelijke 'tiny houses' zijn echter moeilijk in te passen in een stedelijke context. De individuele mini-huisjes mogen dan compact zijn, ze zijn wel allemaal vrijstaand (en dus energetisch minder interessant). Alleen al daardoor nemen ze meer ruimte in dan een vergelijkbare woonoppervlakte in een compactere bouwvorm, bijvoorbeeld in een rijbebouwing of als stapelwoning.

De Stad Gent denkt wel na over andere alternatieve woonvormen.

Op het gebied van regelgeving moeten deze woonvormen voldoen aan de Vlaamse energienormen, wat niet evident is. De 'tiny houses' zullen wellicht ook de energienormen in Vlaanderen niet halen en evenmin voldoen ze aan de basisnormen uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent wat betreft minimale oppervlaktes van leefruimte, slaapkamer, vrije hoogte en dergelijke meer. 

Let op! Voor containerwoningen en minihuisjes is een omgevingsvergunning met architect verplicht.

Voor het bouwen van losstaande containerwoningen of het plaatsen van mini-huisjes in de tuin is een vergunning en een architect vereist. Hiervoor moet dus– zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen – een omgevingsvergunning aangevraagd worden, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m². Die aanvraag moet getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening.

De EPB-eisen zijn niet van toepassing op alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² (Energiebesluit art. 9.1.22).
Indien het modulair gebouw daarentegen uit meerdere containers samengesteld is, zodanig dat de totale bruikbare vloeroppervlakte 50 m² overschrijdt, is er wel een EPB-plicht.

Lees meer over: Algemeen Bouwreglement