Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent verzorgt een diverse dienstverlening rond fietsen, parkeren, signalisatie, verkeersgeleiding,...

In het Gentse straatbeeld ziet u iedere dag het werk van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Zo staan er overal fietsenstallingen en tonen de verkeersgeleidingsborden u meteen in welke parkeergarages er nog vrije plaatsen zijn. Aan de centrale balie helpen de medewerkers u graag aan een bewonerskaart en in het Fietsendepot kunt u op zoek gaan naar uw fiets.

Ook achter de schermen gonst het van de bedrijvigheid. Het vraagt heel wat planning, onderzoek, overleg, organisatie en praktische uitwerking om de verplaatsingen van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, autobestuurders… op elkaar af te stemmen.

Jaarverslag 2013De resultaten van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Lees meer over: mobiliteitsbedrijf, mobiliteit