Op dinsdag 23 april 2019 vond de OCMW-raad plaats. Aansluitend ging de gemeenteraad door.

23 apr 2019 t/m 24 apr 2019

Neem een kijkje in de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Deze lijsten bevatten de titels van alle beslissingen die werden genomen tijdens deze vergaderingen. 

Via de raadpleegomgeving kan je alle openbare beslissingen raadplegen en kan je deze vergaderingen herbekijken.