Ombudsdienst stelt jaarverslag 2023 voor: aantal klachten in dalende lijn

De belangrijkste thema’s blijven wel dezelfde: mobiliteit, afvalophaling, sociale huisvesting, leeflonen en groenonderhoud.

Het kantoor van de Gentse Ombudsdienst aan de Botermarkt

De Ombudsdienst heeft in 2023 in totaal 567 klachten geregistreerd. Het jaar daarvoor waren dat er nog 654. Voor bijna alle thema’s en diensten is het aantal klachten gedaald. De meeste klachten gaan over mobiliteit, maar ook dat aantal is gedaald. Ook Ivago volgt de dalende trend. Thuispunt Gent, de Welzijnsbureaus en de Groendienst vervolledigen de top 5. Thuispunt Gent kent als enige van die vijf een stijging in het aantal tweedelijnsklachten (van 24 naar 37). De verklaring voor die stijging ligt vermoedelijk deels bij de fusies met ABC en De Gentse Haard. Thuispunt Gent beheert nu een pak meer woningen dan in 2022.

In 2023 werd de Ombudsdienst 1.732 keer gecontacteerd, tegenover 1.856 keer het jaar daarvoor. 567 klachten werden behandeld, in 488 gevallen was de dienst bevoegd om een onderzoek te starten. 57,38 procent van de klachten bleek ongegrond, 13,52 procent gegrond, 8,4 procent gegrond maar gecorrigeerd en 8,81 procent was gedeeltelijk gegrond. Bij 10,25 procent van de klachten werd er met succes bemiddeld.

Gentenaars met een klacht denken vaak dat een stadsdienst de regelgeving niet volgt. Dat is bijna nooit het geval. Bij een gegronde klacht gaat het meestal over adequate communicatie of de redelijke behan­de­lings­ter­mijn.

Irmine Vermandere, Ombudsdienst Gent

Aanbevelingen

Op basis van de klachten heeft de Ombudsdienst ook aanbevelingen geformuleerd. Zo zouden Gentenaars beter geïnformeerd kunnen worden over extra belastingen als hun verbouwingen te lang aanslepen, zou de doorlooptijd voor een inname van de publieke ruimte drastisch korter kunnen, en zou het reglement voor straatparkeren verfijnder kunnen zodat retributies nadien niet geannuleerd moeten worden. Alle aanbevelingen vind je hieronder en in het rapport.

De Ombudsdienst is het aanspreekpunt voor burgers die ontevreden zijn over een stadsdienst of de lokale politie, Ivago, sogent, Fietsambassade of Thuispunt Gent. Voor de Ombudsdienst een klacht onderzoekt, moet die klacht al aangekaart zijn bij de dienst in kwestie.

Ontdek het volledige jaarverslag 2023 van de Ombudsdienst

Download het verslag PDF (2.5 MB)