Gentse bevolking blijft groeien, kaap 270.000 inwoners bijna gehaald

De bevolking blijft gestaag toenemen, zo blijkt uit het demografische rapport voor 2023. Eind vorig jaar telde Gent 269.191 inwoners.

© Corlazzoli

Eind 2023 telde de stad 269.191 inwoners, een stijging met 1.482 ten opzichte van het jaar daarvoor. Begin deze eeuw telde Gent slechts een kleine 225.000 inwoners.

Er werden vorig jaar 2.815 kinderen geboren, een lichte daling in vergelijking met het jaar daarvoor, toen er 2.870 geboortes waren. Na de coronababyboom was die daling verwacht. Gent volgt daarmee de trend in Vlaanderen. In 2023 lieten ook 2.302 Gentenaars het leven. De natuurlijke groei is met 513 wel duidelijk positief.

Meer huwelijken, meer echtscheidingen

Het aantal huwelijken in Gent is sinds de coronapandemie opnieuw helemaal op peil. In 2023 waren er 1.170 huwelijken. Net wat minder dan in 2022 (1.183), maar wel een pak meer dan in coronajaren 2020 (936) en 2021 (1.066). Aan de andere kant steeg ook het aantal echtscheidingen opnieuw. Er waren vorig jaar 416 echtscheidingen, dat is ruim 5 procent meer dan het jaar daarvoor.

Aantal honderdjarigen blijft stabiel

Afgelopen jaar nam het aantal Gentenaars jonger dan 20 lichtjes af, naar een totaal van 55.964 of 20,8 procent. Van de totale bevolking is 16,6 procent dan weer 65-plusser. In totaal gaat het om 44.740 Gentenaars. Het aandeel 65-plussers blijft al sinds 2008 stijgen. De middelste leeftijdsgroep (tussen 20 en 65) bestaat intussen uit 168.478 inwoners. Net zoals in 2022 waren er ook vorig jaar 67 eeuwelingen, heel wat meer dan de jaren daarvoor.

Migratie

In totaal hebben 9.348 niet-Belgen zich vorig jaar in Gent gevestigd. Daartegenover verlieten 7.389 niet-Belgen de stad. Van de 46.500 niet-Belgen in Gent komt 61 procent uit Europa (28.410). De grootste groepen niet-Belgische Gentenaars zijn, net als in 2022, Bulgaren (11.582), Turken (3.953) en Nederlanders (3.013). Vandaag zijn er tot slot zowat 1.640 Oekraïners in Gent, maar het aantal aankomsten is in 2023 wel fors afgenomen. In 2022 kwamen er nog 1.418 Oekraïners aan in Gent, vorig jaar waren dat er maar 517. Vorig jaar verlieten ook 291 Oekraïners Gent opnieuw.

2023 is eigenlijk voor het eerst sinds de coronaperiode en de start van de oorlog in Oekraïne een behoorlijk stabiel demografisch jaar geweest. We zien wel dat het aantal Gentenaars opnieuw gestegen is. De kans is zeer groot dat we in 2024 de kaap van de 270.000 Gentenaars zullen ronden.

Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken

Verhuizingen naar Gent

In 2022 kende Gent met 2.302 nieuwkomers nog een sterke netto-instroom, hoofdzakelijk door het grote aantal Oekraïners. In 2023 zakte dat aantal naar 571. In totaal kwamen er 18.945 mensen in Gent wonen en waren er 18.374 vertrekkers. Ook kozen heel wat Gentenaars ervoor om de stad in te ruilen voor een van de randgemeentes. Afgelopen jaar vertrokken 976 Gentenaars naar Evergem, 730 richting Deinze en 567 richting Merelbeke. In omgekeerde richting mocht Gent uit Destelbergen 423 inwoners verwelkomen, uit Merelbeke 421 en uit Evergem 386.

Groei in Nieuw-Gent, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Kanaaldorpen

De wijk die het afgelopen jaar het sterkst groeide, is Nieuw-Gent-UZ (plus 4,1 procent). Ook Sluizeken-Tolhuis-Ham (plus 2,6 procent) en de Kanaaldorpen (plus 1,6 procent) zitten in de lift. In een aantal wijken daalt het aantal inwoners licht. In Watersportbaan-Ekkergem (min 1,7 procent), Dampoort (min 1,5 procent) en Rabot-Blaisantvest (min 1,3 procent) is er een iets grotere terugval.