Drie extra woonzorgcentra worden stemlocatie bij komende verkiezingen

Voor zowel de verkiezingsdag in juni als die in oktober komen er in Gent 268 stembureaus op 89 locaties.

bae5e5c3-7478-4393-9457-2e66dd2235ae

De praktische voorbereidingen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni en de provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober zijn gestart. In Gent komen er voor beide verkiezingen 268 stembureaus verdeeld over 89 locaties, voornamelijk in scholen, dienstencentra en woonzorgcentra. Vier van de vijf stedelijke woonzorgcentra doen opnieuw dienst als stemlocatie. Voor het eerst komen daar drie private woonzorgcentra bij: Senior City, Leiehome en WZC Tempelhof.

De Gentenaars, en vooral ook oudere inwoners, moeten in hun nabije omgeving kunnen stemmen. Door in te zetten op extra private woonzorgcentra als stemlocatie maken we daar verder werk van. 

Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken

De stembiljetten worden geteld in 90 telbureaus. In juni worden de stembureaus nog toegewezen aan een telbureau via loting. Bij de verkiezingen van 13 oktober wordt tot slot voor het eerst gewerkt met geografische clusters, waardoor stemresultaten per deelgebied kunnen worden bekendgemaakt.

Publieke verkiezingsborden

In Gent mogen politieke partijen hun affiches en aanplakbiljetten op het openbaar domein enkel op borden van de stadsdiensten aanplakken. Die borden komen op 58 locaties in het centrum en de deelgemeenten. Vijf locaties zijn nieuw. De borden blijven staan tussen beide verkiezingen.