Stemmen voor de verkiezingen in Gent

Elke Belg vanaf 18 jaar heeft stemplicht. Lees alles wat je moet weten over stemmen in Gent. Vind een antwoord op de veelgestelde vragen.

Oproepingsbrief

Als Belg ben je vanaf 18 jaar verplicht om te stemmen, Elke Belg die stemgerechtigd is staat ingeschreven op de kiezerslijst en ontvangt een oproepingsbrief, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Die brief breng je mee naar het stembureau, en bevat de volgende info:

  • het adres van het stemlokaal waar je moet stemmen
  • wat je allemaal moet meebrengen.

Nadat je jouw stem hebt uitgebracht krijg je de oproepingsbrief afgestempeld terug.

Openingsuren stembureaus en loketten

De stembureaus zijn op de verkiezingsdag open van 8 tot 14 uur. Na 14u kan je niet meer stemmen. Kom dus zeker op tijd.

Het Loket Verkiezingen en het Loket Identiteit hebben extra openingsuren tijdens de verkiezingsweek.

Opgelet tijdens de extra openingsuren kan je er enkel terecht voor dienstverlenging die verband houdt met de verkiezingen.

DAG

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

Maandag 

9 tot 12.30 uur

14 tot 16 uur

Dinsdag 

9 tot 12.30 uur

14 tot 16 uur en van 16.30 tot 19 uur (zonder afspraak)

Woensdag 

9 tot 12.30 uur

14 tot 16 uur

Donderdag 

9 tot 12.30 uur

gesloten

Vrijdag 

9 tot 12.30 uur

14 tot 16 uur

Zaterdag 

9 tot 12.30 uur (zonder afspraak)

gesloten

Zondag 

7 tot 14 uur

gesloten

Het Loket Identiteit is op de verkiezingsdag open van 7 tot 14 uur, maar ook enkel voor de afgifte van verliesattesten van identiteitskaarten.

In de dienstencentra gelden de gewone openingsuren.

Stemmen bij volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan gaan stemmen, kan je in bepaalde situaties stemmen bij volmacht. Dan machtig je een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen.

Stemmen als niet-Belg

Ben je een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie en wil je deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je je eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen vind je hier een formulier om je te laten inschrijven.

Na inschrijving ben je verplicht om te gaan stemmen.
Lees meer over je inschrijven als buitenlandse kiezer

Veelgestelde vragen over de verkiezingen

Nog vragen? Vind het antwoord hieronder.

Oproepingsbrief & identiteitskaart

Ziekte of beperking

Verhuis

Overlijden

Reiskosten

Voor- en bijzitter

Verblijf in het buitenland

Sperperiode

Europese verkiezingen 2024