Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Wat is het BCSD? Wie zetelt in het BCSD?

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. Verder kan het comité het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de 12 leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

Hieronder ziet u de samenstelling van het BCSD in Gent en door welke partij de leden werden voorgedragen:

 • Rudy Coddens (voorzitter BCSD en schepen, Vooruit)
 • Magda Baeck (lid BCSD, pvda)
 • Fourat Ben Chikha (lid BCSD en gemeente- en OCMW-raadslid, Groen)
 • Liliane De Cock (lid BCSD, Groen)
 • Carl De Decker (lid BCSD en gemeente- en OCMW-raadslid, Open Vld)
 • Joren Gistelinck (lid BCSD, Groen)
 • Alana Herman (lid BCSD en gemeente- en OCMW-raadslid, Open Vld)
 • Abdil Kara (lid BCSD, CD&V)
 • Annick Michem (lid BCSD, N-VA)
 • Burak Nalli (lid BCSD, Vooruit)
 • Annelie Pollefliet (lid BCSD, Open Vld)
 • Nikolaas Schuiten (lid BCSD, Vlaams Belang)
 • Pascal Verbeke (lid BCSD, Vooruit)

Heb je verdere vragen?

Dan kan je terecht bij het Directiesecretariaat van de Sociale Dienst: tel. 09 266 98 89
Of per e-mail op SD.infodienst@ocmw.gent