Extra onderzoek en 3D-scans op sporen van houten huis uit twaalfde eeuw

Bij opgravingen op de site van Design Museum werden sporen van een houten huis uit de twaalfde eeuw ontdekt.

Een gespecialiseerde firma voert 3D-scans uit van alle balken

Bij opgravingen op de site van Design Museum Gent zijn in januari sporen van een houten huis uit de twaalfde eeuw ontdekt. Deze week voert de Stad samen met de Nederlandse specialiste Silke Lange extra onderzoek uit. Daaruit blijkt nu al dat een aantal balken uit het huis afkomstig zijn van houten schepen. 3D-scans moeten helpen om het huis virtueel herop te bouwen.

In De Zwarte Doos voert de Stad Gent samen met de Nederlandse specialiste Silke Lange deze week extra onderzoek uit op de houten balken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat die afkomstig zijn van houten schepen. Op het hout komt 'breeuwsel' voor, een mengeling van mos om een schip waterdicht te helpen maken. Sommige planken lopen ook uit op een punt, vermoedelijk afkomstig van de boeg van een schip.

De houten onderdelen van het huis zijn bijna zeker gerecupereerd materiaal. Het gaat om verschillende houtsoorten, onder meer naaldhout gecombineerd met eik. Dat is uitzonderlijk voor de twaalfde eeuw, want naaldhout werd doorgaans pas vanaf de veertiende eeuw gebruikt en komt hier van nature niet voor. Er zijn geen merktekens op het hout, wat wil zeggen dat de bewoners het huis ter plekke gebouwd hebben met de materialen die ze toen ter beschikking hadden.

De houten balken zijn opvallend goed bewaard. Ze krijgen deze week allemaal een 3D-scan om dan later het huis, of op zijn minst de fundering, te reconstrueren. Er werden ook enkele stalen genomen om met een jaarringanalyse de leeftijd van het hout tot op het seizoen te kunnen bepalen.

Gent heeft een lange en rijke geschiedenis en we mogen dus vermoeden dat er nog heel wat te ontdekken valt. Maar toch blijven dergelijke archeologische vondsten verrassen en tot de verbeelding spreken. Met de huidige technieken kunnen we de puzzelstukken van het Gentse verleden steeds beter reconstrueren. Ik vind dat bijzonder boeiend.

Filip Watteeuw, schepen van Stadsarcheologie

Uitgebreid rapport volgt later

De studie van het hout is slechts een deeltje van het onderzoek. Alle sporen (kuilen, lagen, …) en structuren (muren, beerputten, …) worden beschreven. Er werden ook grondstalen en ander archeologisch materiaal verzameld, zoals aardewerk, dierlijk bot en natuursteen. Ook die worden bestudeerd om te kijken wat ze kunnen bijdragen aan het verhaal van de site en de stad. Een uitgebreid rapport volgt later.

Contact voor de pers