Overlegplatform Zwijnaarde

Op het Overlegplatform Zwijnaarde gaan bewoners met elkaar, de Stad en andere instanties in overleg rond thema's die Zwijnaarde aanbelangen.

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het Overlegplatform Zwijnaarde is niet zomaar een initiatief: het won in oktober 2015 de ‘Goe Bezig!’-prijs van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw.

Wenst u deel te nemen? Neem dan contact met de Dienst Beleidsparticipatie (zie hieronder).

Benieuwd naar wat op het Overlegplatform zoal besproken is? Raadpleeg dan de verslagen, die u onderaan deze pagina vindt.