Geschiedenis van Zwijnaarde

Een brokje geschiedenis over de wijk Zwijnaarde

Iets met zwijntjes?

Jammer misschien, Zwijnaarde dankt zijn naam niet aan zwijntjes, maar aan de Schelde. Het Oud-Dietse ‘suin’ of ‘zuin’ stond voor zwin, dat kreek, waterloop of moerassige grond betekent.

De oudste vermelding van Zwijnaarde dateert van de 12de eeuw. Wellicht ging het oorspronkelijk om een 11de-eeuws adellijk hof dat door de familie Van Zwijnaarde in leen gehouden werd van de graven van Vlaanderen. Op het hof stond een kapel, de voorloper van de Sint-Niklaaskerk.

Kastelen

Rond het centrum bestond Zwijnaarde tot in het midden van de 20ste eeuw uit kasteelsites, omringd door een open landschap. Die kastelen zijn nog steeds beeldbepalend voor de omgeving.

Na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal kasteeldomeinen verkaveld. Zo ontstonden de woonkern Maaltemeers en het Rijvisschepark.

Bebouwing en bedrijvigheid

Ook elders in Zwijnaarde kwam er in de tweede helft van de 20ste eeuw nieuwe bebouwing.

In de tweede helft van de vorige eeuw werden tevens drie belangrijke nieuwe verkeerswegen aangelegd: de E5 (nu E40), de Ringvaart en de E17. Toen ontstonden ook het industriegebied tussen de Heerweg-Noord en de Schelde en de bedrijvigheid aan de Tramstraat.