Meer dan straten en stenen

Heel veel aandacht voor cultuur, economie en het sociale leven.

Wie stadsvernieuwing zegt, denkt vaak spontaan aan nieuwe gebouwen en heraangelegde straten. Toch gaat 'Zuurstof voor de Brugse Poort' over veel meer dan dat. Door het project op een integrale manier te benaderen, besteedt de Stad meteen ook heel veel aandacht aan het economische en socio-culturele leven in de wijk.

Cultuur, economie en sociale voorzieningen

Er kwamen nieuwe sociale voorzieningen, zoals een wijkbibliotheek (met een collectie die op de buurt is afgestemd), het kinderdagverblijf en het wijkgezondheidscentrum, of de koppeling van verschillende functies, zoals de kringloopwinkel, theater en horeca (rond het Pierkespark).

De Stad Gent ondersteunt ook heel wat verenigingen in de Brugse Poort. Dat gebeurt op verschillende manieren: via een erfpachtovereenkomst of een convenant, maar even goed met een subsidie zoals ‘Wijk aan Zet’. Met deze laatste geeft de Stad een duwtje in de rug van bewonersgroepen die het samenleven in hun wijk willen bevorderen. Kortom, de wijk leeft en bloeit, dankzij talrijke en diverse initiatieven. Soms door de Stad georganiseerd of gesteund, even vaak op initiatief van lokale groepen.

Tot slot maakt ook het socio-economische luik deel uit van het stadsvernieuwingsproject. De Stad organiseerde onder meer taallessen voor handelaars en heeft in samenwerking met het deeltijds onderwijs een gevelrenovatieproject in de Bevrijdingslaan op touw gezet.