De Rode Loper

Een verkeersluwe as, dwars door de wijk.

De Rode Loper is een belangrijk onderdeel van de herstructurering van de Brugse Poort. De verkeersluwe as, aangelegd op maat van voetgangers en fietsers, loopt dwars door de wijk. Hij verbindt verschillende buurtfuncties, zoals een school, een crèche en een theaterzaal, en publieke ruimtes met elkaar.

Dwars door het Pierkespark

Via het Fonteineplein en de Kastanjestraat doorkruist de Rode Loper het Pierkespark om vervolgens via de Leiestraat middenin het Groenevalleipark te eindigen. Om dat laatste mogelijk te maken, werd speciaal een houten brug over het water gebouwd. Zo werd het park op slag veel makkelijker bereikbaar voor de buurtbewoners. De belangrijkste ingrepen bij de realisatie van de Rode Loper waren de heraanleg van enkele straten en de creatie van een doorsteek doorheen het bouwblok aan het Pierkespark en door het park zelf.