Conformiteitsattest aanvragen

Hier vraag je een conformiteitsattest voor je woning aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.
 

Voorwaarden

Wanneer vraag je een conformiteitsattest aan?

 • Als je woning op de inventaris staat als ongeschikt of onbewoonbaar.
  Een conformiteitsattest toont aan dat je woning ondertussen wel aan de normen beantwoordt.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
  Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen, belastingverminderingen of -vrijstellingen van de stad Gent te krijgen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat je huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
  Bijvoorbeeld in geval van een huurgeschil kan het conformiteitsattest gelden als bewijs dat je woning geschikt was bij aanvang van de huur.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Je kan een conformiteitsattest vrijwillig aanvragen als:

 • verhuurder;
 • eigenaar.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling Woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Hoe lang is het attest geldig?

Het attest is:

 • 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt;
 • kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.
   

Bedrag

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een woning?
Een controleur van de Stad Gent komt langs en voert de controle gratis uit.

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een kamerwoning?
De eerste controle wordt uitgevoerd door een controleur van de Stad Gent samen met de preventionist van de brandweer. De prestaties van de brandpreventiedienst zijn betalend. Het retributiereglement vind je terug op https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat

 

Procedure

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Je kan de aanvraag:

 • afgeven tegen ontvangstbewijs bij één van de Woonwijzers van de Stad Gent;
 • opsturen per post naar de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Botermarkt 1, 9000 Gent;
 • mailen naar toezicht@stad.gent.

Je ontvangt een conformiteitsattest of de weigering ervan binnen de 60 dagen na de aanvraag.