Conformiteitsattest aanvragen

Hier vraag je een conformiteitsattest voor je woning aan.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe Vlaamse wetgeving. Meer info vind je onderaan deze pagina

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning op de inventaris ongeschikt of onbewoonbaar staat.
  Een conformiteitsattest toont aan dat de woning ondertussen wel aan de normen is voldoet
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat je huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Je kan een conformiteitsattest vrijwillig aanvragen als:

 • verhuurder;
 • eigenaar.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling Woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Wat met de geldigheid?

 • het attest is 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand);
 • kan van rechtswege vervallen indien :
  • de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
  • grote werken aan de woning worden uitgevoerd
  • de Wooninspectie van het agentschap Wonen Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

Hoeveel kost het?

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een woning?
Een controleur van de Stad Gent komt langs en voert de controle gratis uit.

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een kamerwoning?
De eerste controle wordt uitgevoerd door een controleur van de Stad Gent samen met de preventionist van de brandweer. De prestaties van de brandpreventiedienst zijn betalend. Het retributiereglement vind je terug op https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat

Welke stappen zijn er?

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Je kan de aanvraag:

Je ontvangt een conformiteitsattest of de weigering ervan binnen de 60 dagen na de aanvraag.

 

Let op: nieuwe wetgeving vanaf 2021!

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de regelgeving met betrekking tot de woningkwaliteit. Met het nieuwe optimalisatiedecreet en -besluit verandert de manier waarop je woning wordt beoordeeld. Er geldt een andere manier van quoteren en er wordt gebruik gemaakt van vernieuwde technische verslagen.

Alle aanvragen ingediend na 15/11/2020 kunnen hierdoor pas worden opgestart vanaf januari 2021. Een wooncontroleur zal contact met u opnemen voor het inplannen van een controle.

Enkel in zeer specifieke situaties waarbij er direct levensgevaar is voor de bewoner(s) en/ of omwonenden omwille van zeer ernstige gebreken aan de woning, zal nog een onderzoek worden uitgevoerd in 2020.

Meer info over het nieuwe decreet vind je op de website van wonen Vlaanderen via deze link: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/nieuwe-technische-verslagen-vanaf-2021