Tiny houses

Een tiny house is een nieuw commercieel woonmodel. Wat zijn de mogelijkheden in Gent?

Tiny houses zijn individuele minihuisjes.

Minder geschikt voor de stad

Het commercieel model ‘tiny house’ is recent in opmars. Deze minihuisjes zijn moeilijk in te passen in een stedelijke context. De individuele huisjes zijn wel compact, maar allemaal vrijstaand.

Ze zijn dus energetisch minder interessant én nemen meer ruimte in dan een vergelijkbare woonoppervlakte in een compactere bouwvorm. Zoals rijhuizen en stapelwoningen.

De Stad Gent denkt wel na over andere alternatieve woonvormen.

Vlaamse energienormen moeilijk haalbaar

De 'tiny houses' halen waarschijnlijk de energienormen in Vlaanderen niet. En voldoen evenmin aan de basisnormen uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent, wat betreft minimale oppervlaktes van bijvoorbeeld leefruimte en slaapkamer.

Verplichte omgevingsvergunning 

Voor het bouwen van losstaande containerwoningen of het plaatsen van mini-huisjes in de tuin is een vergunning en een architect vereist. Hiervoor moet je dus een omgevingsvergunning aanvragen, zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen. Ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m².

Die aanvraag moet getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening.

Wat met de EPB energienormen?

De EPB energie-eisen zijn niet van toepassing op alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² (Energiebesluit art. 9.1.22).

Als het modulair gebouw uit meerdere containers bestaat, die samen een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² hebben, is er wél een EPB-plicht.