Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, bestaat de mogelijkheid dat de woning ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaard wordt.
Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester. 
 

Wat is ongeschikt of onbewoonbaar?

Tijdens een conformiteitsonderzoek van de woning doet een wooncontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning. Op basis hiervan wordt een technisch verslag opgemaakt. Hierbij worden 3 categorieën gehanteerd naar gelang de aard en de ernst van het probleem:

 • Een woning wordt ongeschikt verklaard als ze
  meer dan 6 gebreken in categorie I heeft of 1 gebrek in categorie II. Deze gebreken beïnvloeden de levensomstandigheden van de bewoners negatief maar vormen geen direct gevaar voor hun veiligheid of gezondheid. 
 • Een woning wordt onbewoonbaar verklaard als ze minstens 1 gebrek heeft in categorie III. Deze gebreken veroorzaken mensonwaardige levensomstandigheden of vormen een direct gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De woning is niet geschikt voor bewoning.

Besluit ongeschikt of onbewoonbaar

Op basis van de vaststellingen van de wooncontroleur beslist de burgemeester om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Dit heeft als gevolg dat het pand wordt opgenomen in de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester.

Bent u het niet eens met het besluit, kunt u beroep aantekenen binnen de 30 dagen.

 

 

Opname in register ongeschikte en onbewoonbare woningen

De inventarisatie heeft een aantal gevolgen.

 • De woning mag niet meer verhuurd worden.
 • De eigenaar zal jaarlijks belast worden. Lees het belastingreglement en de mogelijke vrijstellingen.
 • Er rust een recht van voorkoop (door bepaalde besturen) op de woning.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheerrecht op de woning worden ingesteld.

Wat te doen na het besluit?

 • Zorg ervoor dat de gebreken aan de woning hersteld worden en vraag daarna (opnieuw) een conformiteitsonderzoek aan bij de Stad. Wanneer de woning in orde is, kan je een schrapping uit het register aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Heb je recht op vrijstelling van belasting, vul dan het formulier in om de vrijstelling aan te vragen.
 • Verkoop je de woning, breng dan de Stad en de Vlaamse overheid op de hoogte.

Voor een uitgebreide toelichting of meer informatie, lees de brochure "Uw woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?"