Vergunning voor een andere tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein

Om een tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein te plaatsen is een vergunning nodig.

Waar gaat het over?

Voor sommige constructies op het openbaar domein is een omgevingsvergunning vereist. Wil u weten of er voor uw constructie een omgevingsvergunning nodig is? Contacteer dan de Balie Bouwen, hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wanneer u een constructie wil plaatsen die wel een omgevingsvergunning vereist, dan moet uw aanvraag in ieder geval ingediend worden via het omgevingsloket

Wil u een constructie plaatsen op het openbaar domein, waarvoor geen omgevinsgvergunning is vereist ?

Vraag hier uw vergunning digitaal aan.

Wat zijn de voorwaarden?

Hulp nodig bij het digitaal aanmelden?

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd voor gebruik met webbrowser Google Chrome.
Hou uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand. Die hebt u nodig om te kunnen aanmelden.
Wil u nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de 'Handleiding voor digitaal aanmelden'  die u  onderaan deze pagina kan terugvinden.

Hoeveel kost het?

De vergunning om een permanente constructie op het openbaar domein is gratis.
Dit type vergunning wordt niet belast volgens het belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

Welke stappen zijn er?

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Dien de volledig ingevulde aanvraag in 30 dagen voor u de constructie wenst te plaatsen in. Na deze 30 dagen ontvangt u de vergunning.
We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 30 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

We behandelen alle aanvragen volgens het minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.

IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.

Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Zijn er uitzonderingen?

Dit type vergunning kan niet worden gebruikt voor het plaatsen van een werfzone of (lichte) vrachtwagen.

Daarvoor hebt u een vergunning tijdelijke werfzone nodig.

  • vermeld in uw aanvraag de afmetingen en de gewenste locatie van de  te plaatsen constructie
  • motiveer uw aanvraag en voeg een schets, een foto en een inplantingsplan toe

Vergunning voor een andere tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein