Vergunning tijdelijke werfzone

Wenst u tijdelijk een bouwwerf in te richten op het openbaar domein? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wie verbouwingen uitvoert, moet soms een deel van het openbaar domein innemen om bijvoorbeeld een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan te kunnen plaatsen.

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

Bedrag

De inname voor een werf op het openbaar domein is onderworpen aan het 'Belastingreglement op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken'.

De tarieven zijn afhankelijk van:

 • de locatie
 • de periode
 • de oppervlakte die u inneemt

De eerste maand zijn de innames vrijgesteld van belasting.

Procedure

Digitaal aanvraagformulier

Via de link bovenaan deze pagina kunt u uw aanvraag digitaal indienen. U kunt dit zowel als bouwheer, aannemer of als signalisatieverantwoordelijke doen. U zal zich bij het openen van het digitaal aanvraagformulier, eerst moeten aanmelden. Hou dus uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand.

Tijdige aanvraag

Dien uw aanvraag minstens 21 dagen, voor de dag waarop u de inname(s) op het openbaar domein wenst te plaatsen of te laten beginnen, in.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties voor ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'. Dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

U kunt daartoe bijdragen door zoveel mogelijk zaken op uw privaat terrein te plaatsen.
Indien u zaken op het openbaar domein wenst te plaatsen, zal u die keuze moeten motiveren.

Werfinrichtingsplan

Bij het invullen van het digitaal aanvraagformulier zal u gevraagd worden om een gedetailleerd werfinrichtingsplan toe te voegen. Een werfinrichtingsplan bevat minstens volgende elementen:

 • de afmetingen van de werfzone
 • de invulling van de werfzone (de exacte locatie van alle zaken binnen de werfzone)

Signalisatieplan

Beslaat uw inname ook geheel of gedeeltelijk de rijbaan of de parkeerstrook en hindert u hierdoor het verkeer? Dan moet u ook een signalisatieplan opmaken en toevoegen. Een signalisatieplan bevat de volgende elementen:

 • de exacte intekening van de werfzone
 • de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom de werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden

Nummerplaten

Beslaat uw inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverboden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

 • U plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.
 • Op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren.
 • Geef dit overzicht samen met uw vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten.
 • U doet dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.

Handige documenten

 • Een overzicht van de verkeersborden die kunnen nodig zijn voor het opmaken van een signalisatieplan vindt u bij de documenten in de rechterbovenhoek van deze pagina.
 • Een handleiding om een goed signalisatieplan op te stellen vindt u bij de documenten in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Let op! De verwerkingstermijn wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode.

Verlenging van uw vergunning

Indien u een verlenging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan kan dit via het digitaal aanvraagformulier (via de link bovenaan deze pagina).

 • Bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning.
 • Een verlenging aanvragen kan enkel indien de vergunning nog niet vervallen is.
 • Een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname als diegene die al lopende is.

Wijziging van uw vergunning

Indien u een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.