Stedenbouwkundig uittreksel

Wie in de Stad Gent vastgoed verkoopt, is verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie mee te delen over een bepaalde woning of pand.

Waar gaat het over?

Ook als je publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur van een vastgoed moet je verplicht bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden.

Stedenbouwkundig uittreksel

Zowel particulieren, notarissen als vastgoedmakelaars moeten zich houden aan deze bijzondere informatieplicht. Zo moet de notaris bij een verkoop steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister (het stedenbouwkundig uittreksel) toevoegen aan de akten bij verkoop. De koper heeft hierdoor meer zekerheid over de staat van een bepaalde woning en weet zo welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  • of op het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Informatieplicht bij verkoop van vastgoed

Wie in Gent publiciteit maakt voor de verkoop van vastgoed of de verhuur van vastgoed voor een termijn langer dan negen jaar heeft een informatieplicht. De informatieplicht rond vastgoed geldt ook voor advertenties in dag- en weekbladen en op het internet.
Dag- en weekbladen mogen hiervoor afkortingen gebruiken. Zo betekent bijvoorbeeld de afkorting 'Vg-Wg-Gvkr-Gvv-Gdv' dat er een vergunning is uitgereikt, de woning gelegen is in een woongebied, er geen voorkooprecht is, er geen verkavelingsvergunning is en geen dagvaarding is uitgebracht. Op het internet moet alle informatie voluit geschreven staan.

Hoeveel kost het?

Voor een aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel betaal je kosten. De prijs voor het verstrekken van administratieve inlichtingen over onroerende goederen is bepaald in het retributiereglement van de Stad Gent.

Welke stappen zijn er?

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal