Aanbevelingen herontwikkeling spoorwegsites Moscou

De wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek formuleert voor elke spoorwegsite een reeks specifieke aanbevelingen.

tijdslijn