Omgevingsvergunning voor activiteiten met milieu-impact

Start je een bedrijf of als burger een activiteit met milieu-impact? Volg deze stappen voor een aanvraag of melding van een omgevingsproject

Wat is een omgevingsvergunning?

Als je een ingedeelde inrichting met milieu-impact - zoals een carwash, bakkerij, wasserij - wil uitbaten, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze verplichting is er niet enkel voor bedrijven of handelspanden, maar geldt ook voor jou als burger. Voor een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad of het plaatsen van een warmtepomp of airco, moet je ook een dossier indienen.
Afhankelijk van de mogelijke hinder, is een aanvraag of een melding van een omgevingsproject nodig. Je dient je dossier in beide gevallen in via het Omgevingsloket.
Het stappenplan helpt je bij het opmaken van je dossier.

 

Volg het stappenplan voor een aanvraag of melding van een omgevingsproject

Stap 1: Moet je een aanvraag van een omgevingsproject doen of volstaat een melding?

Voor klasse 1 en 2 doe je een aanvraag voor een omgevingsproject (= vergunning), voor klasse 3 volstaat een melding.
Doorloop de stappen in de Vlaremwegwijzer om te weten tot welke klasse je activiteit behoort.

Voor activiteiten die je (nog) niet terugvindt in de Vlaremwegwijzer, moet je de kolom klasse in de complete indelingslijst raadplegen:

  • Bronbemaling (rubriek 53)
  • Plaatsen van airco, warmtepomp, compressor (rubriek 16.3)
  • Plaatsen van een gastank (rubriek 17.1.2.2)

Wat als je meerdere activiteiten gaat uitvoeren?

Alleen wanneer je enkel activiteiten van klasse 3 exploiteert, kan je een meldingsdossier voor een omgevingsproject indienen. In de andere gevallen dien je een aanvraagdossier in en raden we je aan je te laten begeleiden door een studie- of adviesbureau met kennis van de milieuwetgeving.

Bij welke overheid dien je in?

De klasse bepaalt ook bij welke overheid je je dossier moet indienen: enkel klasse 2 en 3 projecten dien je in bij Stad Gent.

 

Stap 2: Heb je een gemengd dossier?

Dan heb je een gemengd dossier.
Van zodra één onderdeel vergunningsplichtig is, is het volledige dossier vergunningsplichtig.
Je dient voor elk van de onderdelen de nodige dossierstukken in.

Stap 3: Doe de aanvraag of melding in het Omgevingsloket

Heb je alle nodige documenten verzameld, dan ben je klaar voor je digitale aanvraag in het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.
Zowel een aanvraag als een melding van een omgevingsproject moet je in het Omgevingsloket indienen. Dit kan uitsluitend digitaal.

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token.

Bots je op technische problemen in het Omgevingsloket?
Mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 015 45 45 91.

 

Stap 4: Wanneer kan ik met de exploitatie of activiteit starten?

Eens de beslissing is genomen zal je digitaal een affiche ontvangen die je moet afdrukken en aanplakken.

Gaat het om een aktename, dan kan je de dag dat je de aanplakking doet met je exploitatie beginnen.
Gaat het om een afgeleverde vergunning, dan moet je wachten tot de beroepsperiode is verstreken.