Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning)

Vanaf 1 augustus vragen kleinhandelaars in Gent hun socio-economische vergunning op een andere manier aan. Een beschrijving van de procedure

Vanaf 1/08/2018 wordt de socio-economische vergunning deel van de nieuwe omgevingsvergunning. Daardoor wijzigt de procedure om de kleinhandelsvergunning aan te vragen.

Wie moet een kleinhandelsvergunning aanvragen?

Voert u kleinhandelsactiviteiten uit met een netto handelsoppervlakte (NVO) van meer dan 400 m²? Dan heeft u een kleinhandelsvergunning nodig, zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één bedrijf als een handelsgeheel.

Wijziging in netto handeloppervlakte

Als uw netto handelsoppervlakte wijzigt bent u vergunning plichtig:

 • wanneer u kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NVO meer dan 400 m² bedraagt
 • wanneer u een bestaand handelspand/handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20 % van de vergunde NVO of met meer 300 m²
 • Wanneer u de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10% van de totale vergunde NVO of met meer dan 300 m²

wijziging van categorie

Maar ook als de categorie van een handelszaak (met netto oppervlakte van meer dan 400m²) wijzigt, moet u een nieuwe kleinhandelsvergunning aanvragen. Er zijn vier categorieën van kleinhandelsvergunning:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten

U kan de aanvraag voor uw kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Pop-up en overname = geen kleinhandelsvergunning nodig.

Als u tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90 of 180 dagen per jaar — heeft u geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. U kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Aanvraagformulier kleinhandelsvergunning

Elk type van omgevingsvergunning vraagt u aan via hetzelfde algemeen aanvraagformulier.

Voor de kleinhandelsvergunning vult u de volgende drie delen in:
 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:

(1) Projectgegevens
(8) Gegevens over de procedure
(9) Gegevens over de aanvrager
(12) Overzicht van de bijlagen
(13) Ondertekening door de aanvrager

2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p.48-49) (volledig)

3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34). Dit addendum vult u in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER).
Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vult u een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

Hoe dient u de aanvraag in?

Bij louter een kleinhandelsvergunning kan u uw aanvraag als volgt doen:

 • afgeven bij het Ondersteuningspunt Ondernemen Gent (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent)
 • per aangetekende brief aan Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

De stad heeft 30 dagen de tijd om uw aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er twee mogelijke procedures van behandeling.

Bij een gemengd project doet u dat verplicht digitaal via het omgevingsloket.

Vereenvoudigde procedure: beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid

 • Voor louter kleinhandelsvergunning waarvan NVO < 20.000 m².
 • Voor gemengde projecten met NVO < 20.000 m², waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure valt.

Gewone procedure: beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid

De termijn is afhankelijk van de eis rond het advies omgevingsvergunnings­commissie. Deze procedure is van toepassing als de netto handelsoppervlakte groter is dan 20.000 m² en/of voor projecten met een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling.

Documenten

Aanvraagformulier :
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135…

Addendum W1 en E1ter:
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135…