Verhuren aan internationale studenten

Ook internationale studenten kunnen een kot huren in Gent.

Verhuren aan internationale studenten

Meer dan 6.000 internationale studenten vinden hun weg naar Gent. Waar logeren deze studenten? Sommigen vinden een plek in de huisvesting van hun onderwijsinstelling, maar de meesten zoeken op de privémarkt. Voor hen is een kot een echte tijdelijke thuis, ze verblijven er ook in het weekend.

Waarmee moet je rekening houden als je een kot verhuurt aan internationale studenten? 

 1. Huurcontract

  In het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenovereenkomsten zijn er specifieke bepalingen voor studenten opgenomen die bindend zijn. Deze bepalingen gelden wanneer de student het kot gebruikt als studieverblijf en niet als hoofdverblijfplaats.
  Een internationale student mag ook zo'n studentenhuurovereenkomst krijgen, zelfs al domicilieert deze internationale student zich op kot. Zorg er dan wel voor dat in het contract staat dat de bestemming van het kot louter een studieverblijf is en dat de student zijn hoofdverblijf in het thuisland heeft. Een goed voorbeeld van formulering vind je in de modelhuurcontract van Kotatgent. Bovendien hebben we hiervan een Engelse vertaling die je als leidraad voor je student kunt gebruiken.

 2. Flexibele termijn
  Internationale studenten wonen vaak maar voor een korte termijn in Gent. Bied dus contracten aan met een soepele termijn. Ook Gentse studenten gaan steeds meer voor enkele maanden in het buitenland studeren. Vaak kun je een match maken tussen zo’n inkomende en uitgaande uitwisselingsstudent.
   
 3. Taal
  Zorg voor een contract en richtlijnen in een taal die je huurder begrijpt. Kotatgent biedt een Engelse vertaling van het modelhuurcontract. Zo is alles voor iedereen meteen duidelijk en moet je zelf geen woordenboek bij de hand nemen. Opgelet: het is de Nederlandstalige versie die moet ondertekend worden. De Engelse versie dient enkel als leidraad.
   
 4. Mogelijkheid tot onderverhuring
  Een binnenlandse student die op uitwisseling gaat naar het buitenland mag zijn kot tijdelijk onderverhuren aan een andere (internationale) student. De student moet de kotbaas hiervan op de hoogte brengen en de contactgegevens bezorgen van de onderhuurder. Het is bepaald in het Vlaams Woninghuurdecreet dat je dit als kotbaas moet toelaten. Je kan enkel weigeren als je hiervoor een gegronde reden hebt, bijvoorbeeld als de onderhuurder niet in staat is om de huur te betalen.
  Vanuit Kotatgent geven we ook tips aan studenten om hun kot onder te verhuren. Deze info kan voor jou als kotbaas ook handig zijn. Lees er meer over op de pagina 'Onderverhuren doe je zo'.