Inclusief jobdesign

Blijkt het juiste personeel vinden erg moeilijk? Jobdesign kan de oplossing zijn. Samen met enkele Gentse bedrijven testen we het uit.

Ondervindt je bedrijf grote moeite om vacatures voor geschoold personeel ingevuld te krijgen? Heb je alle mogelijke rekruteringskanalen al geprobeerd? Dan is het misschien tijd om job(re)design een kans te geven.

Wat is jobdesign?

Jobdesign of jobredesign is een innovatieve HR-methodiek waarbij je niet de kandidaten kritisch bekijkt, maar de jobs die niet ingevuld geraken. Stap één is de werkprocessen onder de loep nemen. Vaak blijkt het mogelijk om laagdrempelige taken af te splitsen en samen te brengen in assistent-functies, zodat de specialisten zich kunnen focussen op de gespecialiseerde taken.

Als werkgever sla je twee vliegen in één klap: je zet je geschoold personeel beter in voor het werk waarvoor ze opgeleid en aangeworven zijn en de elementaire taken voeg je samen tot een nieuwe laagdrempelige functie die makkelijker in te vullen is.

Aanbod voor Gentse bedrijven

In 2023 gaan we samen met enkele Gentse bedrijven aan de slag met job(re)design. We bieden hen een gratis coachingtraject, begeleid door Odisee Hogeschool Brussel en bedrijfsconsulenten van de stad Gent en Compaan, dat onder meer bestaat uit:

  • zelfscan om de mogelijkheden van jobdesign in het bedrijf te onderzoeken
  • analyse van een of meer werkprocessen
  • clustering van taken tot een of meer nieuwe jobs
  • invullen van de nieuwe jobs

Doorheen het hele traject behouden de bedrijven zelf de regie.

Door deel te nemen ontdek je of inclusief job (re)design een antwoord kan bieden op de HR-uitdaging in je bedrijf en ontwikkel je een business case met een efficiëntere personeelsinzet, besparing op de loonkost en realisatie van een hoger rendement. Je laat de jobs in je bedrijf immers beter aansluiten bij het beschikbare talent.

Compaan deed met Jobs in Jobs eerder al ervaring op met de methodiek en volgde een training bij dr. Brigitte van Lierop die de methodiek ontwikkelde.

Uitgetest in Nederlands

Het Zuyderland ziekenhuis uit Nederlands Limburg kreeg de vacatures op de afdeling medische beeldvorming niet meer ingevuld. Jobredesign bracht de oplossing. Bekijk de getuigenis in de video hieronder.