Inclusief jobdesign: oplossing voor moeilijk in te vullen vacatures?

Door taken en werkprocessen te herschikken, kun je vacatures soms makkelijker invullen. Enkele Gentse werkgevers testen het uit.

‘Bij jobdesign bekijk je niet alleen je sollicitanten kritisch, maar ook de jobs waarvoor je mensen zoekt. Vaak blijkt het mogelijk om minder gespecialiseerde taken af te splitsen en samen te brengen in assistent-functies, zodat de specialisten zich kunnen focussen op de gespecialiseerde taken. Daarom spreken wij van inclusief jobdesign: we zien er een kans in voor mensen met minder kwalificaties en ervaring. Die mensen zijn er en kunnen met een korte training ingezet worden.

Aan het woord is Wendy Neyrinck, jobhunter bij de dienst Werk en Activering en het Jobteam. Sinds begin dit jaar loopt er, in samenwerking met Compaan, een project om na te gaan of de methodiek van inclusief jobdesign mogelijkheden biedt. Aangezien de arbeidskrapte in de zorgsector intussen pijnlijk voelbaar is, is het niet verwonderlijk dat de eerste testcase in een woonzorgcentrum plaatsvond. ‘De werkgever klopte bij ons aan omdat er een enorm hoge werkdruk is, vacatures die niet ingevuld geraken, veel uitval door ziekte … Kortom: personeel dat afziet. Zij wilden door ons laten bekijken of er iets kan aan gedaan worden door taken te herschikken en een nieuwe ondersteunende functie in het leven te roepen.’

Alle sectoren en taken

Ook een tweede woonzorgcentrum en de dienst kinderopvang van de Stad Gent zijn in het project gestapt. ‘Maar even goed lopen er gesprekken met een uitbater van een grote supermarkt. Die wil zijn eigen job werkbaar houden door te onderzoeken welke van zijn eigen taken afgesplitst kunnen worden. Een bedrijf uit de veevoederindustrie wil laten bekijken hoe ze hun administratieve taken kunnen organiseren. Nu zit customer service verweven met boekhoudkundige en administratieve taken. Misschien kunnen ze dat opsplitsen om die jobs laagdrempeliger te maken. Er zijn wel degelijk nog mensen op zoek naar die administratieve jobs, maar er wordt soms heel veel verwacht van 1 persoon.’

Focus op het hoofdproces

In het woonzorgcentrum is de analyse intussen afgerond. Een van de afdelingen werd intensief onderzocht: de medewerkers werden bevraagd over de taken die ze doen, of er storende taken zijn die het hoofdproces – kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners – in de weg staan, en of er taken zijn waar ze niet aan toekomen. Vervolgens werden er observaties gedaan om gedetailleerd in kaart te brengen welke taken de verschillende profielen precies uitvoeren en hoeveel tijd die in beslag nemen. ‘Die info hebben we teruggekoppeld naar de teamcoach om na te gaan welke taken niet bij het hoofdproces horen. De linnenkar aanvullen, bedden verversen, de kleerkast opruimen, tafels afruimen … het zijn allemaal noodzakelijke taken, maar geen zorgtaken.’

De conclusie in het eindrapport was dat er per shift 13 uur aan taken afgesplitst zou kunnen worden voor minder gekwalificeerd personeel. ‘Dat komt neer op twee fulltime medewerkers per shift. Of dat financieel haalbaar is, is natuurlijk een ander verhaal, maar het biedt in elk geval mogelijkheden als de vacatures voor zorgpersoneel niet ingevuld geraken.’

De arbeidsreserve bereiken

De arbeidsmarktkrapte wordt intussen voelbaar in alle sectoren, en dus zijn inventieve oplossingen welkom. ‘Er zijn in heel wat bedrijven jobs die je anders zou kunnen invullen, daar ben ik van overtuigd. Wij hebben bovendien het voordeel dat we zicht hebben op de arbeidsreserve die er is. En we kunnen ze bereiken via onze rechtstreekse link naar de Gentse arbeidsbemiddelaars.'