Werk­er­va­rings­sta­ges Gemeen­schaps­dienst als opstap naar de arbeidsmarkt

DBSE organiseert leerwerkplekken om werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief te begeleiden.

DBSE keuken

Gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

DBSE biedt 39 werkplekken voor Gemeenschapsdienst aan op haar werkvloeren

Wie al enkele jaren niet meer actief is op de arbeidsmarkt, heeft het vaak moeilijk om opnieuw aan het werk te gaan. Om deze drempel te verlagen, organiseert het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) werkervaringsstages Gemeenschapsdienst. Op 39 werkplekken worden er verschillende functies ter beschikking gesteld, zoals chauffeur, magazijnier, straatveger, keukenmedewerker, medewerker meubelatelier, medewerker wasserij, naai- of strijkatelier… Binnen deze dienst is men vertrouwd met het werken met de doelgroep van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De leerwerkplekbegeleiders zijn o.a. geselecteerd op hun coachingvaardigheden, wat een meerwaarde is in de intensieve begeleiding van de deelnemers.

Groeien en leren op de werkvloer

DBSE stelt haar leerwerkplekken ter beschikking aan GLOW-partners. GLOW staat voor Groeien en Leren Op de Werkvloer en bestaat uit organisaties zoals Groep Intro, Compaan, Randstad RiseSmart… 

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden:
- die minstens 2 jaar werkzoekend zijn,

- die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren,
- die nood hebben aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie (min 32u/maand, max 64u/maand).

Dit laagdrempelig maar intensief traject helpt om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Bovendien bestaat ook de kans om vanuit de Gemeenschapsdienst door te stromen naar Individueel Maatwerk bij DBSE.
Lees hier meer over de werking van DBSE.

 

ESF-project met steun van de Vlaamse Gemeenschap 

De Vlaamse Gemeenschap stelt middelen ter beschikking om lokale besturen te ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst. Er wordt voorzien in een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren in samenwerking met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners.