Jobstudenten

Een centje bijverdienen terwijl je studeert?

JOS

JOS staat voor JObstudentenSysteem, een project van de studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten in samenwerking met de VDAB. Via JOS krijg je toegang tot vacatures waar je ook woont of studeert.

Student @work

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert de website Student@work. Je vindt er informatie over werken als jobstudent. Wie is jobstudent? Hoeveel dagen mag je werken als jobstudent? Wat zijn de gevolgen van werken als jobstudent op je loon, op de kinderbijslag of op de belastingen? Waar kan je studentenjobs vinden? Je kan er ook nagaan hoeveel je nog mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Jobdienst

Studenten aan de Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Arteveldehogeschool kunnen zich ook wenden tot de Jobdienst. Daar vertellen ze je hoeveel uren je mag werken en hoeveel sociale bijdragen je moet betalen in welk systeem. Ze hebben er ook jobs in de aanbieding.

Een studentenjob bij de stad Gent

In verschillende stadsdiensten kan je als jobstudent terecht. Doorlopend zijn er plaatsen voor jobstudenten in onze woonzorgcentra. Van midden januari tot eind maart kun je inschrijven voor een ruim assortiment aan studentenjobs in diverse stadsdiensten. Studenten met een arbeidsbeperking of met een leefloon van het Gentse OCMW krijgen voorrang.

Interimkantoren

Een andere mogelijkheid om officieel aan een baantje te geraken zijn de interimkantoren. De grootste hebben zelfs aparte vestigingen voor studenten.