Studentenverenigingen

Erkende studentenverenigingen in Gent en het doopdecreet.

In Gent zijn meer dan 140 studentenclubs actief. Sommige zijn een ware verademing – zeker voor de nieuwkomers – want zij zorgen voor begeleiding, advies, een cursusdienst, een ontmoetingsplaats… Andere trekken de kaart van de traditie en houden vast aan bijvoorbeeld cantussen als essentieel element van het studentenleven.

Alle studentenverenigingen die erkend zijn door een universiteit of hogeschool in Gent, kunnen erkend worden door de Stad Gent. Op die manier genieten erkende verenigingen van voordelen zoals:

  • gratis gebruik maken van uitleendiensten
  • vrijstelling van belasting voor privaat gebruik van de openbare weg
  • korting bij de huur van een zaal
  • bij de organisatie van een niet-commercieel evenement, gratis beroep doen op de brandweer voor adviesverlening, controlebezoeken, brandwacht en brandbewaking
  • ontlenen wisselbekers en veegmateriaal bij IVAGO
  • in aanmerking komen voor subsidies bij het organiseren van bepaalde activiteiten mits ze aan de nodige voorwaarden voldoen.

 

Doopdecreet

Eén van de eerste activiteiten van het academiejaar is de studentendoop. Deze studentikoze traditie wordt door vele verenigingen in stand gehouden. Als grootste studentenstad van Vlaanderen probeert de Stad Gent ook deze studentikoze traditie een plaats te geven in de stad en in goede banen te leiden via het doopdecreet.

Dit doopdecreet wordt jaarlijks, na evaluatie in december en het aanbrengen van eventuele aanpassingen, goedgekeurd op het studentenoverleg in juni. Naast de studentenkoepels zijn ook steeds alle hoger onderwijsinstellingen en betrokken stadsdiensten aanwezig.

Lees meer over wat mag en wat niet tijdens een doop