Concessionaris cafetaria buurtsporthal Ledeberg gezocht

Stel je kandidaat en dien je offerte in ten laatste op 23 augustus als uitbater van de nieuwe cafetaria, vanaf dit najaar, voor 9 jaar.

Begin 2024 is Buurtsporthal Ledeberg onder de fly-over, geopend aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg ter hoogte van Botermarkt Ledeberg. Een sporthal van en voor de buurt, waar Ledebergenaars terecht kunnen voor sport en beweging. In de sporthal Ledeberg is ook een verbruiksruimte/cafetaria voorzien. Een mooie plek, die uitkijkt over het park als ontmoetingsplek voor zowel sporters als niet-sporters. 

De concessieovereenkomst (vrij van brouwer) wordt afgesloten met Farys, in samenwerking met de Stad Gent, voor een periode van 9 jaar, maximaal 2 maal verlengbaar met een periode van 3 jaar. Voorziene aanvangsdatum: najaar van 2024.

Alle relevante informatie, zoals de documenten over de overheidsopdracht, zijn terug te vinden:

Hoe indienen?

Dien je offerte in, volgens de modaliteiten van het bestek, op vrijdag 23 augustus 2024 vóór 9.30 uur bij Farys - Divisie Aankoop, Stropstraat 1, 9000 Gent. De kantoren zijn geopend van 8 tot 16 uur.