Geschiedenis van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

Een brokje geschiedenis over de wijk Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in Sint-Denijs-Westrem dateren van de prehistorie. Op de site rond Flanders Expo brachten opgravingen belangrijke nederzettingssporen vanaf de prehistorie tot de Middeleeuwen aan het licht. Er werd ook een Romeins dorp en een begraafplaats gevonden. In Afsnee wijzen bodemvondsten op menselijke aanwezigheid in het Steentijdperk, de IJzertijd en de Middeleeuwen.
Afsnee wordt voor het eerst vermeld in 697, als afhankelijkheid van de Gentse Sint-Pietersabdij. De Sint-Jan-Baptistkerk in het centrum van het vroegere dorp is qua vorm een 12de-eeuwse Romaanse kerk. Ze kan weliswaar van oorsprong nog ouder zijn. In de 20ste eeuw werd ze grondig gerestaureerd.

Tijdens de late Middeleeuwen verrezen op verschillende plaatsen kastelen: kasteel van Idewalle, kasteel Borluut, landgoed Darupt, Hof ten Broecke, het Maaltekasteel.

Het landhuis Darupt is bekend als buitenverblijf van de schrijver Cyriel Buysse, die er tussen 1925 en 1932 regelmatig verbleef.

Het centrum van Sint-Denijs-Westrem is van latere datum. Het Gemeenteplein werd tussen1895 en 1899 aangelegd.

Tot in de 20ste eeuw bestonden Sint-Denijs-Westrem en Afsnee uit een overwegend landelijk gebied, met schaars verspreide bebouwing rond de twee dorpskernen. In de tweede helft van de 20ste eeuw moest het open landschap steeds meer plaats ruimen voor bebouwing. Verschillende kasteeldomeinen werden (gedeeltelijk) verkaveld. Op de site rond Flanders Expo en langs de Kortrijksesteenweg werden bedrijven en handelspanden gebouwd. Toch bleven op diverse plekken het open cultuurlandschap en enkele oudere hoeven nog goed bewaard.

Het historische belang van het gebied wordt nog eens onderstreept door de overblijfselen van de vroegere heirweg Kortrijk-Gent, die wellicht van Romeinse oorsprong is. Het tracé van de Beukenlaan valt gedeeltelijk samen met die weg.

Het Gemeenteplein werd eveneens op een wegenknooppunt langs de heirweg aangelegd.

In de 18de en 20ste eeuw werd Sint-Denijs-Westrem/Afsnee letterlijk doorkliefd door belangrijke verkeersassen. De aanleg van de Kortrijksesteenweg stamt van 1716-1720. Oudere tracés werden hierbij gedeeltelijk hergebruikt. Later werd de Kortrijksesteenweg nog verschillende malen verbreed en vernieuwd. In de 20ste eeuw werden de autosnelweg Brussel-Oostende (E40, 1950), de Ringvaart (1969) en de spoorlijn Gent-Kortrijk aangelegd.