Daklozen in Gent: opvang en ondersteuning

Stad Gent voorziet in ondersteuning aan daklozen en thuislozen. Zo biedt de stad een warme plek, lockers en een bed.

Nachtopvang voor thuis- en daklozen

Dak- en thuislozen kunnen na reservatie voor nachtopvang terecht op 2 locaties:

 • CAW Oost-Vlaanderen (plaats voor 26 personen)
  Nieuwland 12 - 14, 9000 Gent
 • Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor (plaats voor 25 personen)
  Gezondheidstraat 2, 9000 Gent

Reserveren kan via het gratis nummer 0800 62 227 tussen 11 en 16.30 uur en vanaf 22.15 uur.

Zo werkt het

Een eerste nacht kan je los reserveren, maar een 2e overnachting is enkel mogelijk na contact met een professionele hulpverlener.

Zaterdagen en de dag voor feestdagen vormen hierop een uitzondering. Op zaterdag is het mogelijk te reserveren voor zaterdag en zondag. De dag voor een feestdag is het mogelijk te reserveren voor die dag en de feestdag. Je moet minimaal iedere 2 weken contact hebben met een hulpverlener om van de nachtopvang gebruik te kunnen blijven maken.

De locatie van overnachting kan je als gebruikers niet zelf kiezen. We verwachten je op de locatie van overnachting tussen 21 en 22 uur. Als je niet komt opdagen, dan krijg je geen toegang tot de nachtopvang voor die nacht.

Je kan je reservatie annuleren tot 16.30 uur en vanaf 21.15 uur via het gratis telefoonnummer 0800 62 227. Ook je huisdier is welkom

Drie belmomenten voor reservatie

Omdat we iedereen de kans willen geven gebruik te maken van de nachtopvang zijn er 3 verschillende inbelmomenten:

 • 11 uur: Iedereen, die nog geen 5 nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik hebben gemaakt van de nachtopvang, kan een bed reserveren (volgens beschikbaarheid).
 • 14 uur: Iedereen, ook wie al 5 of meer nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik heeft gemaakt van de nachtopvang, kan een bed reserveren (volgens beschikbaarheid).
 • 22.15 uur: Iedereen, ongeacht het aantal nachten dat men reeds van de nachtopvang gebruik heeft gemaakt, kan een bed reserveren.

Nood aan een bed in de nachtopvang?

Reserveer op voorhand telefonisch je bed.

Winteropvang voor dak- en thuislozen

Het OCMW Gent, de Stad Gent en verschillende partners zorgen het hele jaar door voor een zo goed mogelijke hulp- en dienstverlening aan dak- en thuislozen. In de winterperiode wordt steeds een extra aanbod voorzien. 

Het Gentse winterplan voor dak- en thuislozen voorziet extra zorg voor dak- en thuislozen in de winterperiode.

105 bedden verzekerd

In de winterperiode worden 40 extra bedden ter beschikking gesteld in het Prinsenhof 54. Die 40 bedden komen bovenop de bestaande capaciteit van 65 nachtopvangbedden die het hele jaar door beschikbaar zijn bij CAW in Nieuwland (40 bedden) en Huize Triest in de Gezondheidsstraat (25 bedden). Dit maakt een totaal van 105 bedden om de winterperiode te overbruggen.

Naast de 105 bedden is er ook een gezinsopvang voorzien met een opvangcapaciteit van 4 gezinnen. Bij uitzonderlijke en onvoorziene situaties kunnen we een noodplan activeren dat een bijkomende capaciteit van 12 bedden omvat.

Winternachtopvang start om 20 uur

De nachtopvang voor dak- en thuislozen opent in de winterperiode om 20 uur in de plaats van om 21 uur. Dak- en thuislozen die nood hebben aan een bed kunnen voor een eerste nacht zelf een bed in nachtopvang reserveren via het nummer 0800 62 227. Als ze verder gebruik willen maken van nachtopvang, begeleidt een professionele hulpverlener hen. Gebruikers van de winternachtopvang krijgen ’s avonds een kom soep en de mogelijkheid om zich te douchen. ’s Ochtends is er een ontbijt.

'Warme Winter' op maat

Bovenop de winternachtopvang is er een netwerk van organisaties actief die opvang overdag, maaltijden, douchemogelijkheden en andere ondersteuning aanbieden. Stad Gent organiseert Warme Winter, in samenwerking met vzw Enchanté en vzw CAW Oost-Vlaanderen.

 • Daklozen kunnen dagelijks terecht in het inloopcentrum in de Pannestraat 1 van 16.30 tot 20.30 uur.
 • Tijdens de week kunnen daklozen ook overdag terecht in de inloopcentra in de Pannestraat en op de Oude Houtlei 124.

 

Lockers voor thuis- en daklozen

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten.

Slaapzak en kledij veilig en droog houden kan heel wat gezondheidsproblemen, kosten en ongemakken besparen. Verlies en diefstal van documenten en materiaal zorgen er al te vaak voor dat mensen langer dan nodig met dakloosheid worden geconfronteerd.

Hoe kan je gebruik maken van de lockers?

 • De lockers zijn voorbehouden voor mensen die dak- en thuisloos zijn.
 • Een locker kan enkel toegewezen worden na screening door een van onderstaande organisaties:
  • OCMW Gent Thuislozenzorg - Wittemolenstraat 89
  • CAW Oost-Vlaanderen Onthaal - Oude Houtlei 124
  • MSOC, enkel voor cliënten - Gewad 13
  • Dienst Outreachend Werken - Abeelstraat 19
  • JAC Gent, jongeren tussen 12 en 25 jaar - Drabstraat 18
 • Gebruik van lockers is niet anoniem. Er zal steeds een naam en contactgegevens gevraagd worden.
 • Het is verboden om bederfelijke, ontvlambare, en illegale spullen op te bergen in de lockers.
 • Lockers kunnen gebruikt worden tot een volgende opruimactie (maximaal 3 maand). Vier keer per jaar opent de beheerder alle lockers om ze vervolgens te legen en te reinigen.
 • Bij vermoedens van misbruik, ernstige geurhinder, verdachte geluiden, andere hinder of misdrijven behoudt de Stad het recht om de locker te (laten) openen, de inhoud te verwijderen en zo nodig de politie te verwittigen.
 • Elke poging van derden om ongeoorloofd gebruik te maken van de lockers dient meteen door de eigenlijke gebruiker gemeld te worden aan de coördinator van het project.

Meer weten?

 

Toewijzen van een woning

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kampt vaak ook nog met financiële, sociale of administratieve problemen. De maatschappelijk werkers van OCMW Gent (dienst Thuislozenzorg) proberen deze problemen samen aan te pakken en een omvattende oplossing te vinden. Ze doen dit samen met de hulpverleners van de opvangcentra. Zo helpen ze daklozen hun situatie aan te verbeteren.

Hoe werkt het?

Daklozen kunnen rechtstreeks aankloppen bij de dienst Thuislozenzorg (in welzijnsbureau Sint-Amandsberg). Ook onthaaltehuizen en andere organisaties kunnen voor informatie bij deze dienst terecht.

Maatschappelijk werkers van de dienst Thuislozenzorg gaan ook zelf in de stad op zoek naar daklozen die hulp kunnen gebruiken.

Als je een woning van het OCMW huurt, krijg je begeleiding van een wooncoach. Die helpt je om op tijd je huur te betalen, afspraken met de verhuurder na te komen, de woning te onderhouden, goede contacten met de buren te behouden...

Versnelde toewijzing - project Housing First

Eén van de principes van Housing First is dat het recht op een woning gescheiden wordt van de hulpverlening.
We stellen vooraf geen voorwaarden: zo moet je bijvoorbeeld geen werk of dagbesteding hebben of een behandeling volgen.

Een dak boven je hoofd is namelijk een eerste cruciale stap om je leven weer op orde te krijgen. Een wooncoach helpt je hierbij verder op weg.

Voorwaarden

Het aanvaarden van begeleiding is wel een voorwaarde om je kandidaat te kunnen stellen voor versnelde toewijs.
Uiteraard moet je ook voldoen aan de wettelijke voorwaarden om sociaal te huren.

Andere voorwaarden om in aanmerking te komen zijn (onder meer):

 • Structureel dakloos zijn (min. 3 maanden).
 • Wegens psychosociale en financiële beperkingen niet zelfstandig in staat zijn om op zoek te gaan naar een woning.
 • Huurdersverplichtingen kunnen nakomen (betalen huur, onderhoud woning, buren respecteren, …).
 • In staat zijn om zelfstandig te wonen mits regelmatige ondersteuning van een wooncoach.

Hoe werkt het?

Wil je meer weten over Housing First? Je kan terecht bij je maatschappelijk werker.

Elk jaar zijn een beperkt aantal aanvragen mogelijk die in chronologische volgorde worden behandeld.
Hou er rekening mee dat zelfs als je aanvraag wordt ingediend en goedgekeurd, een versnelde toewijs niet betekent dat je onmiddellijk een sociale woning krijgt (de plaatsen zijn beperkt).
De uiteindelijke beslissing om een woning toe te kennen ligt bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Je blijft ook na je aanvraag dus best, samen met je maatschappelijk werker, verder zoeken naar alternatieven.

 

De Baai

Bent je alleenstaand, ouder dan 45 en jonger dan 65 jaar? En lukt het je al lange tijd niet om een vaste verblijfplaats te houden? Dan kan je misschien terecht in pension De Baai.

Hoe werkt het?

Je kan alleen in De Baai komen wonen als je wordt doorverwezen door je maatschappelijk werker van het OCMW of door een andere hulpverlener (onthaaltehuis, ziekenhuis, psychiatrisch centrum).
Als een hulpverlener een aanvraag voor je doet bij De Baai, bekijkt het OCMW of je aan alle voorwaarden voldoet en of er een kamer vrij is. Als dat het geval is, kun je definitief in De Baai gaan wonen. Voor alle bewoners is er ook begeleiding voorzien.

 

Met weinig geld leven in Gent

Er zijn in Gent heel wat voorzieningen voor wie het niet breed heeft. De website Met weinig geld (over)leven in Gent maakt je wegwijs in de vele organisaties en diensten die je kunnen helpen. Want armoede is geen keuze, en iedereen heeft recht op toegankelijke hulp.

Naast een website, bestaat er ook een handige gids. Deze gids wordt gratis verdeeld op verschillende plaatsen in Gent. Wil jij een exemplaar? Ga langs in het GentinfoPunt in je buurt.

Zoek je welzijnsbureau