Reglement over het gebruik van lockers voor dak- en thuislozen in de publieke ruimte

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 28 juni 2017
Datum van bekendmaking
donderdag 29 juni 2017

Beschrijving

De Stad Gent  wil met het project ‘Lockers voor dak- en thuislozen in de Rembert Dodoensdreef’mensen zonder onderdak de kans geven hun persoonlijke bezittingen veilig op te bergen in lockers in de publieke ruimte, die de klok rond toegankelijk zijn. Dit reglement regelt de werkwijze en nodige afspraken met de doelgroep.
Een opslagruimte voor persoonlijke documenten en materiaal is voor dak- en thuislozen een belangrijk hulpmiddel om uit de vicieuze cirkel van dakloosheid te kunnen raken. Lockers in de publieke ruimte vergroten het aanbod en de toegankelijkheid. Bovendien creëert het proefproject extra kansen om zorgverleners in contact te laten treden met de doelgroep. De lockers hebben een maatschappelijke, niet-commerciële functie. Ze beperken ook de maatschappelijke kost die gepaard gaat met dak- en thuisloosheid.
Met dit project wil de Stad dan ook een antwoord bieden op een belangrijk signaal vanuit de doelgroep en betrokken middenveldorganisaties.