Dakloosheid in Gent: beleid en aanbod voor hulpverleners

Met een huisvestingsgerichte aanpak helpen we langdurig daklozen om uit de dakloosheid te geraken.

krijttekening tafel stoelen

Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd, en dus hebben we als stad bijzondere aandacht voor daklozen. We zorgen in de eerste plaats voor meer preventie (woon- en armoedebeleid, preventie van uithuiszetting...), maar zetten daarnaast ook in op (aangepaste) huisvesting en begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat daklozen sneller uit langdurige dakloosheid geraken wanneer ze eerst een vaste woonplaats kunnen krijgen. Dit systeem blijkt veel effectiever dan de aanpak waarbij daklozen eerst hun problemen moeten aanpakken voor ze een woning kunnen betrekken.

Een miniatuurhuis met sleutels

Het ‘managen’ van dakloosheid willen we ombuigen naar het effectieve beëindigen van dakloosheid

We doen dit door te investeren in preventie, structurele woon­op­los­sin­gen en begeleiding voor daklozen.

Wat doen we als stad voor dak- en thuisloze mensen?

Inzet op preventie en huisvesting

We zetten enerzijds in op het verzamelen en analyseren van data die te maken hebben met dakloosheid in de stad en anderzijds op de shift maken van het symptomatisch beheersen van dakloosheid (voorzien van opvang) naar het effectief beëindigen ervan via Housing First (voorzien van duurzame huisvesting). Gent engageert zich om tegen 2040 de dakloosheid bij wettig verblijvende Gentenaars te beëindigen via een huisvestingsgerichte benadering. De stad vertaalt deze visie in het ROOF-actieplan. 

Oplossing ligt bij Housing First

Verschillende internationale voorbeelden tonen aan dat het mogelijk is om dakloosheid te beëindigen als er wordt ingezet op preventie en het voorzien van permanente huisvesting. Finland is zeer inspirerend voor wat betreft hun aanpak van structurele dakloosheid. Zij passen het Housing First principe toe. Dat betekent dat de dakloze meteen in een huurwoning wordt ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen. Bij de huisvesting wordt begeleiding aangeboden, afhankelijk van de noden die de persoon heeft. Dit systeem blijkt veel effectiever dan de aanpak waarbij daklozen eerst hun problemen moeten aanpakken voor ze een woning kunnen betrekken. Via de versnelde toewijzing van de sociale woonmaatschappij worden er elk jaar woningen toegewezen aan daklozen.