Daklozen in Gent

Stad Gent voorziet in ondersteuning aan daklozen en thuislozen. Zo biedt de stad een warme plek, lockers en een bed.

Nachtopvang voor thuis- en daklozen

Dak- en thuislozen kunnen na reservatie voor nachtopvang terecht op 2 locaties:

 • CAW Oost-Vlaanderen (plaats voor 26 personen)
  Nieuwland 12 - 14, 9000 Gent
 • Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor (plaats voor 25 personen)
  Gezondheidstraat 2, 9000 Gent

Reserveren kan via het gratis nummer 0800 62 227 tussen 11 en 16.30 uur en vanaf 22.15 uur.

Zo werkt het

Een eerste nacht kan je los reserveren, maar een 2e overnachting is enkel mogelijk na contact met een professionele hulpverlener.

Zaterdagen en de dag voor feestdagen vormen hierop een uitzondering. Op zaterdag is het mogelijk te reserveren voor zaterdag en zondag. De dag voor een feestdag is het mogelijk te reserveren voor die dag en de feestdag. Je moet minimaal iedere 2 weken contact hebben met een hulpverlener om van de nachtopvang gebruik te kunnen blijven maken.

De locatie van overnachting kan je als gebruikers niet zelf kiezen. We verwachten je op de locatie van overnachting tussen 20 en 21 uur. Als je niet komt opdagen, dan krijg je geen toegang tot de nachtopvang voor die nacht.

Je kan je reservatie annuleren tot 16.30 uur en vanaf 21.15 uur via het gratis telefoonnummer 0800 62 227. Ook je huisdier is welkom

3 belmomenten voor reservatie

Omdat we iedereen de kans willen geven gebruik te maken van de nachtopvang zijn er 3 verschillende inbelmomenten:

 • 11 uur: Iedereen, die nog geen 5 nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik hebben gemaakt van de nachtopvang, kan een bed reserveren (volgens beschikbaarheid).
 • 14 uur: Iedereen, ook wie al 5 of meer nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik heeft gemaakt van de nachtopvang, kan een bed reserveren (volgens beschikbaarheid).
 • 21.15 uur: Iedereen, ongeacht het aantal nachten dat men reeds van de nachtopvang gebruik heeft gemaakt, kan een bed reserveren.

Winteropvang voor dak- en thuislozen

Het OCMW Gent, de Stad Gent en verschillende partners zorgen het hele jaar door voor een zo goed mogelijke hulp- en dienstverlening aan dak- en thuislozen. In de winterperiode wordt steeds een extra aanbod voorzien. 

Op 18 november 2019 ging het Gentse winterplan voor dak- en thuislozen van start. Dit voorziet in extra zorg voor dak- en thuislozen in de winterperiode. Tot 29 maart 2020 is er meer dagopvang en zijn er extra bedden voorzien.

105 bedden verzekerd

In de winterperiode worden 40 extra bedden ter beschikking gesteld in het Prinsenhof 54. Die 40 bedden komen bovenop de bestaande capaciteit van 65 nachtopvangbedden die het hele jaar door beschikbaar zijn bij CAW in Nieuwland (40 bedden) en Huize Triest in de Gezondheidsstraat (25 bedden). Dit maakt een totaal van 105 bedden om de winterperiode te overbruggen.

Naast de  105 bedden is er ook  een gezinsopvang voorzien met een opvangcapaciteit van 4 gezinnen. Bij uitzonderlijke en onvoorziene situaties kunnen we een noodplan activeren dat een bijkomende capaciteit van 12 bedden omvat.

Winternachtopvang start om 20 uur

De nachtopvang voor dak- en thuislozen opent in de winterperiode om 20 uur in de plaats van om 21 uur. Dak- en thuislozen die nood hebben aan een bed kunnen voor een eerste nacht zelf een bed in nachtopvang reserveren via het nummer 0800 62 227. Als ze verder gebruik willen maken van nachtopvang, begeleidt een professionele hulpverlener hen. Gebruikers van de winternachtopvang krijgen ’s avonds een kom soep en de mogelijkheid om zich te douchen. ’s Ochtends is er een ontbijt.

'Warme Winter' op maat

Bovenop de winternachtopvang is er een netwerk van organisaties actief die opvang overdag, maaltijden, douchemogelijkheden en andere ondersteuning aanbieden. Stad Gent organiseert voor het 4e jaar Warme Winter, in samenwerking met vzw Enchanté en vzw CAW Oost-Vlaanderen.

 • Daklozen kunnen dagelijks terecht in het inloopcentrum in de Pannestraat 1 van 16.30 tot 20.30 uur.
 • Tijdens de week kunnen daklozen ook overdag terecht in de inloopcentra in de Pannestraat en op de Oude Houtlei 124.

Lockers voor thuis- en daklozen

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten.

Slaapzak en kledij veilig en droog houden kan heel wat gezondheidsproblemen, kosten en ongemakken besparen. Verlies en diefstal van documenten en materiaal zorgen er al te vaak voor dat mensen langer dan nodig met dakloosheid worden geconfronteerd.

Hoe kan je gebruikmaken van de lockers?

 • De lockers zijn voorbehouden voor mensen die dak- en thuisloos zijn.
 • Een locker kan enkel toegewezen worden na screening door een van onderstaande organisaties:
  • OCMW Gent Thuislozenzorg - Wittemolenstraat 89
  • CAW Oost-Vlaanderen Onthaal - Oude Houtlei 124
  • MSOC, enkel voor cliënten - Gewad 13
  • Dienst Outreachend Werken - Abeelstraat 19
  • JAC Gent, jongeren tussen 12 en 25 jaar - Drabstraat 18
 • Gebruik van lockers is niet anoniem. Er zal steeds een naam en contactgegevens gevraagd worden.
 • Het is verboden om bederfelijke, ontvlambare, en illegale spullen op te bergen in de lockers.
 • Lockers kunnen gebruikt worden tot een volgende opruimactie (maximaal 3 maand). Vier keer per jaar opent de beheerder alle lockers om ze vervolgens te legen en te reinigen.
 • Bij vermoedens van misbruik, ernstige geurhinder, verdachte geluiden, andere hinder of misdrijven behoudt de Stad het recht om de locker te (laten) openen, de inhoud te verwijderen en zo nodig de politie te verwittegen.
 • Elke poging van derden om ongeoorloofd gebruik te maken van de lockers dient meteen door de eigenlijke gebruiker gemeld te worden aan de coördinator van het project.

Meer weten?