Digipakketten_2

Toestellen en internet voor kwetsbare Gentenaars

Voor mensen met een klein budget is het bekostigen van hardware en internet niet vanzelfsprekend. Deze initiatieven komen daaraan tegemoet.

Digitale pakketten voor OCMW-cliënten

In 2021 verdeelde Stad Gent 3.000 digitale pakketten onder bestaande of nieuwe OCMW-cliënten die zelf onvoldoende budget hebben. In 2022 werd een uitbreiding met nogmaals 500 pakketten voorzien. De pakketten werden toegekend in het kader van activering naar werk, het schooltraject of om sociaal isolement te doorbreken. Een maatschappelijk werker oordeelt of een cliënt aan de voorwaarden voldoet.

Wat zit er in het pakket?

  • Een nieuwe laptop
  • Een gedeeltelijke tussenkomst voor internet voor 1 jaar
  • Digihulp aan huis voor installatie en inhoudelijke vragen, georganiseerd door BEEGO - Computerhulp aan huis, 078 48 54 00.
  • Screening en vormingsaanbod op maat, georganiseerd door Ligo Gent-Meetjesland-Leieland - centrum voor basiseducatie vzw (Kolveniersgang 133, 9000 Gent), 09 224 24 12.

Refurbished digitale toestellen voor kwetsbare Gentenaars

Kwetsbare Gentenaars met beperkte financiële middelen die geen cliënt zijn bij OCMW kunnen via de inzamelactie digitaal materiaal een refurbished digitaal toestel ontvangen. Dit is een gebruikte laptop, tablet of smartphone die opnieuw gebruiksklaar wordt gemaakt door de vrijwilligers van Repair Café. Ondertussen kregen al meer dan 1000 toestellen een tweede leven bij iemand die het kan gebruiken. Het aanbod hangt af van de instroom van toestellen en is daardoor niet gegarandeerd.

Gentenaars met nood aan digitaal materiaal kunnen een aanvraag indienen bij een KRAS-dienst in de buurt. Gentenaars die digitaal materiaal willen schenken kunnen het binnenbrengen in een inzamelpunt of -kast.

Digitale toestellen en begeleiding voor leerlingen

De Vlaamse overheid heeft onder de noemer Digisprong verschillende acties om het onderwijs kwaliteitsvol te digitaliseren. Eén van de acties is het voorzien van een digitaal toestel voor elke leerling vanaf het 5e leerjaar. De keuze van het toestel, de afspraken hierrond en de verdeling gebeurt via de individuele scholen. Leerlingen en hun ouders kunnen met vragen of voor meer informatie terecht bij hun school.

Stad Gent kocht aanvullend op Digisprong binnen het project ‘Onderwijs en e-inclusie’ extra laptops voor kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs die thuis geen digitaal toestel ter beschikking hebben. De leerlingen krijgen de laptop in bruikleen via erkende initiatieven voor studieondersteuning. Gedurende de periode dat de studieondersteuning loopt, wordt er actief gewerkt aan hun digitale vaardigheden en mag het gezin de laptop ook thuis gebruiken. Vanaf  schooljaar 2021-2022 is er een uitbreiding van doelgroep waardoor zowel leerlingen basisonderwijs als leerlingen secundair onderwijs in studieondersteuning beroep kunnen doen op dit aanbod.

Leerlingen die in studieondersteuning zijn, kunnen voor meer informatie terecht bij hun studieondersteuner van het erkend initiatief voor studieondersteuning.

Digitale toestellen en coaching voor werkzoekenden

Stad Gent kocht binnen het project Digipacks 70 laptops en 30 tablets aan (met mogelijke internetaansluiting) om in bruikleen te geven aan werkzoekenden in actieve begeleiding naar werk. Een coach staat samen met de arbeidsconsulent in voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van de cliënt. Op deze manier wordt een drempel naar digitaal werk zoeken en solliciteren bij de kwetsbaarste werkzoekenden weggewerkt.

Werkzoekenden die in actieve arbeidsbegeleiding zijn bij Jobteam Gent kunnen meer informatie krijgen bij hun arbeidsbegeleider. In 2022 zal het project naar andere diensten uitgebreid worden.

Toestellen voor organisaties die werken met kwetsbare groepen

Geef je als sociale organisatie computerles of stimuleer je op een andere manier digitale vaardigheden bij kinderen of jongeren? Dan kan je bij Digital for Youth een aanvraag indienen om gratis tweedehands laptops te ontvangen. Er lopen doorheen het jaar verschillende oproepen. Alle informatie en selectievoorwaarden vind je terug op de website van Digital For Youth.

Ook Ondernemers voor Warm België voorziet laptops voor sociale organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. De verdeling voor Gent verloopt via het project Digibanken Gent. Wil je meer informatie over hoe je als Gentse sociale organisatie laptops kan verkrijgen voor kwetsbare Gentenaars? Neem contact op met digibanken@stad.gent.

Korting op het internettarief

Er is in België helaas nog geen automatisch toegekend sociaal tarief. Bepaalde groepen (o.a. mensen met een leefloon) komen hier wel voor in aanmerking. De aanvraag dient te gebeuren bij de telecomoperator. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure is terug te vinden op de webpagina van de Vlaamse Overheid.

Voor cliënten in actieve begeleiding bij OCMW Gent is er een tegemoetkoming voor internetkosten mogelijk. Zij kunnen bij hun maatschappelijk werker terecht voor meer informatie en om een tegemoetkoming aan te vragen.

Verschillende operatoren werken aan mogelijkheden om een goedkoop internetabonnement beschikbaar te maken voor mensen met beperkte financiële middelen. Meer informatie over initiatieven voor betaalbaar internet vind je op deze website.

Wie niet in aanmerking komt voor bovenstaande initiatieven verwijzen we door naar de website bestetarief.be. Aan de hand van enkele parameters krijgt men daar informatie over het meest geschikte internetabonnement voor de persoonlijke situatie. Wie het moeilijk vindt om de beste keuze te maken, kan terecht in een Digipunt voor hulp. De adressen en openingsuren vind je op stad.gent/digipunten.

Gratis publieke toegang tot pc en internet

Gent telt meer dan 50 Digipunten. Iedereen kan er gratis een computer met internet gebruiken. In heel wat Digipunten kan je ook terecht met je digitale vragen. Een overzicht van de Digipunten in jouw wijk kan je digitaal raadplegen op de website van de Digipunten of op papier verkrijgen in de Stadswinkel.

digitaal.talent@gent

Digitaal.Talent@Gent, alle Gentenaars digitaal mee

De Gentse e-inclusiewerking zet verschillende projecten op, waarmee gezorgd wordt voor toegang tot computer, internet, begeleiding en digitale oefenkansen.

Ontdek de e-inclusiewerking en de verschillende projecten in Gent op digitaaltalent.be