Jong en oud: inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le projecten

Projecten waar jong en oud samenwerken, stimuleren begrip en respect tussen generaties en dragen bij tot een solidaire samenleving.

jongen en oudere dame kijken samen naar voorstelling

Wedstrijd  ‘Jong en oud in Gent’

Jong en oud die samenwerken? Dat versterkt het sociaal weefsel en leidt tot een meer solidaire samenleving. Maar vooral: jong en oud beleeft er plezier aan.

Om intergenerationele initiatieven in Gent te stimuleren, is er de jaarlijkse wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’.

Iedereen kan hieraan deelnemen. Particulieren, buurtverenigingen, scholen, lokale dienstencentra, jeugdbewegingen…

Prijsuitreiking tijdens de Seniorenweek

De wedstrijd wordt jaarlijks gelanceerd op 29 april, de Europese Dag van Intergenerationele Solidariteit. Kandidaten kunnen tot 31 augustus projecten indienen op de website. Een jury van jongeren en ouderen selecteert de winnaars, waarna tijdens de Seniorenweek in november de prijsuitreiking volgt.

Geldprijs voor de winnaars

De drie winnaars ontvangen een geldprijs van respectievelijk 750, 500 en 250 euro. Deelnemers moeten omschrijven waarvoor ze de geldprijs zullen gebruiken.

Inspiratie nodig?

Bekijk de projecten van de voorbije jaren.