Buurtstewards

De Buurtstewards werken vindplaatsgericht met de meest kwetsbare mensen met een Intra-Europese migratieachtergrond.

Twee mensen op een bankje

We begeven ons in de leefwereld van kwetsbare mensen met een IEM achtergrond (Slovakije, Roemenië, Bulgarije, vaak met een Rom achtergrond) en gaan met hen op pad. We komen hierdoor op plaatsen waar andere hulpverleners zich minder snel kunnen begeven: kraakpanden, mobiele woonplaatsen, precaire woningen,... We leggen contact met de mensen en vormen de brug tussen onze doelgroep en vele andere organisaties. We zetten in op het verhogen van het welzijn van onze gezinnen, vaak samen met andere diensten en hulpverleners, omwille van de complexiteit en de grootte van de contexten.

4 van onze teamleden hebben zelf een Oost-Europese afkomst. Zij zijn  het Romanes, Slovaaks, Roemeens, Hongaars en/of Bulgaars machtig, zo worden sommige taalbarrières sneller overbrugd.

 

Coördinator: Marieke Lamaire (Bulgaarse/Slovaakse gemeenschap)

Contact:outreachendwerken@stad.gent

 

 

 

Project Lübeck

Dit project is een onderdeel van het team van de Buurtstewards. Het team is onderverdeeld in een focus op de Bulgaars/Slovaakse gemeenschap en het andere op de Roemeense gemeenschap.

Het team dat gespecialiseerd is in de Roemeense gemeenschap legt daarenboven de trajecten af met de mensen die ondergebracht zijn in het post-mobiel wonen project, het Lübeckproject.

 

Het project Lübeck Is er voor die personen die in de zomer van 2019 in barakken, tenten of kampementen leefden. Zij kunnen voor een periode van maximaal drie jaar opgevangen en begeleid worden met als doel een meer stabiele leefsituatie te bewerkstellingen. Dit doen we door vanuit een begeleidingsconcept te werken aan een realistisch toekomstperspectief. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit toekomstperspectief resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,.. De site wordt beheerd door Caritas.

 

Coördinator: Sarah Terwecoren en Wim Roegiers (Roemeense gemeenschap + project Lübeck)

Contact: outreachendwerken@stad.gent