Inburgeren en Nederlands leren

Bij Amal vzw kunnen nieuwkomers na inschrijving terecht kunnen voor een inburgeringstraject.

Wil je Nederlands leren? Zoek je (ander) werk? Wil je verder studeren? Misschien wil je Belg worden?
Dan is het inburgeringsprogramma interessant voor jou. Dit programma is gratis en bestaat uit lessen Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie.

Je krijgt ook een persoonlijke begeleider, die je verder helpt om je leven hier verder vorm te geven. Bij je begeleider kan je terecht met al je vragen: werk, huisvesting, arbeidskaarten, verblijfspapieren, vrije tijd voor jou en je kinderen, verder studeren, Nederlands leren, Belgen ontmoeten, ziekenfonds, ...

Je begeleider en je lesgever spreken Nederlands, maar ook een taal die je goed begrijpt.

 

 

Een nieuwe taal leer je niet alleen in de klas met woordenschat en grammatica. Oefenen is belangrijk om een taal écht onder de knie te krijgen. Daarom organiseren wij voor jou wekelijks momenten waarop je op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier jouw Nederlands kan inoefenen.

 

 

Voor minderjarige nieuwkomers in het lager of secundair onderwijs zoekt Amal vzw mee naar een geschikte school voor de kinderen. Ook minderjarigen die hier nood aan hebben kunnen in het onthaalbureau terecht voor individuele begeleiding.
Personen met een buitenlands diploma kunnen bij Amal vzw terecht voor ondersteuning bij de aanvraagprocedure voor het bekomen van een gelijkwaardigheid of niveaubepaling van hun buitenlands diploma.
Anderstalige nieuwkomers worden doorverwezen door de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent.