Kinderen Eerst: welzijn op school

Kinderen Eerst ondersteunt scholen in de strijd tegen kinderarmoede. Maatschappelijk werkers helpen er gepaste hulpverlening vinden.

eersteschooldag2

Kinderen Eerst (een initiatief van de sociale dienst van Stad en OCMW Gent) reikt de hand aan gezinnen die moeilijk de weg naar gepaste hulpverlening vinden. Een sterke samenwerking tussen welzijn en onderwijs geeft een antwoord op de vele welzijnsvragen waarmee ouders of jongeren bij scholen aankloppen.

Hoe werkt Kinderen Eerst?

Maatschappelijk werkers van de sociale dienst houden zitdagen op scholen of geven hen gerichte adviezen. Door aanwezig te zijn op de school valt voor ouders en jongeren de drempel naar hulpverlening weg. De school is een vertrouwensplek waar ze makkelijker hun vragen durven stellen, maar schoolteams hebben zelf niet altijd een pasklaar antwoord.

De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zoeken een oplossing voor de welzijnsvragen. Ze gaan ook op zoek naar voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt, maar die hen een welkom duwtje in de rug kunnen geven (bijvoorbeeld de studietoelage of medische kaart). De medewerkers van Kinderen Eerst scheppen klaarheid in het administratieve web en brengen de ouders of jongere in contact met de juiste instanties.

Concreet helpen zij met vragen rond inkomen (leefloon, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering…), materiële hulp (voedselpakketten, dringende medische hulp…), administratieve hulp en schuldbemiddeling, toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdhulpverlening…

Van pilootproject tot reguliere werking

In 2015 startten OCMW Gent en het Huis van het Kind een pilootproject in basisschool De Toverberg. Twee maal per week was een maatschappelijk werker aanwezig op school om ouders te ondersteunen bij allerlei welzijnsvragen. Die aanpak sloeg aan. Ouders vonden makkelijker de weg naar hulp en ook leerkrachten en brugfiguren voelden zich gesteund.

Het project werd opgenomen in de reguliere werking van de sociale dienst: een team van maatschappelijk werkers is momenteel aanwezig in 36 Gentse scholen, waaronder ook scholen uit het deeltijds en bijzonder onderwijs. Ze nemen daarnaast voor 31 scholen een consultfunctie op, waarbij ze voor concrete situaties gericht advies geven. Elke wijk heeft binnen Kinderen Eerst bovendien een contactpersoon bij wie scholen terecht kunnen met welzijnsvragen.

Werk je in het Gentse onderwijs en zoek je de contactpersoon Kinderen Eerst voor jouw school? Vraag het na bij je directie of brugfiguur. Alle scholen kregen een overzicht toegestuurd.

Vragen over Kinderen Eerst?

Contacteer Yelien.Parewyck@ocmw.gent (0478 66 97 86) of Kathy.Beuselinck@ocmw.gent (0471 34 60 78).