Het Gentse armoedebeleid

Armoede beperkt de kansen van veel Gentenaars. Stad en OCMW bundelen de krachten om mensen in armoede te helpen.

Kinderen tegen armoede

Portret

Machteld ontdekte dat armoede iedereen kan overkomen. 'Het zit vaak verscholen achter de gevels,' vertelt ze. Bekijk hier haar verhaal.

 

Gent strijdt tegen armoede

Meer dan 1 op 8 Gentenaars leeft in armoede. 33.000 Gentenaars hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is bijzonder complex. Het start altijd met een tekort aan financiële middelen, maar leidt al snel tot sociale uitsluiting op alle vlakken. Mensen in armoede kunnen moeilijk deelnemen aan het sociale leven en hebben minder toegang tot gezonde voeding, gezondheidszorg, een degelijke woning en sport en vrije tijd.

Samen voor een sterk armoedebeleid

Elke Gentenaar heeft recht op een menswaardig leven. Iedereen moet kunnen meedoen aan het leven in onze stad. Daarom gaan we de strijd aan, door Gentenaars financieel vooruit te helpen en hun sociale rechten te realiseren. We begeleiden hen waar het nodig is, en dit op alle levensdomeinen: wonen, werk, onderwijs en leren, gezondheid, energie, vrije tijd, … We hebben bijzondere aandacht voor de kansen van kinderen.

De grote acties in de strijd tegen armoede staan gebundeld in het Gents Armoedebeleidsplan. Dit plan is het resultaat van een intense samenwerking tussen talloze organisaties die strijden tegen armoede. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht over wat er gebeurde om dit plan te realiseren op de Commissie Welzijn van de Gemeenteraad.

Evaluatie Armoe­de­be­leids­plan 2023

Bekijk de presentatie PDF (3.67 MB)

Armoe­de­be­leids­plan 2020-2025

Wil je het armoedebeleidsplan inkijken?

Lees het hier. PDF (898.35 kB)